EU i samfunnsfag

Framtida
Publisert
Oppdatert 14.11.2017 17:11

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I læreplanen for samfunnsfag etter VG2 står det:

Gjer greie for EUs mål og styringsorgan. Les desse artiklane og diskutér korleis Noreg kan påverka avgjersler som blir gjort i EU:

http://framtida.no/articles/europa-er-ikkje-ein-annan-stad
http://framtida.no/articles/forskarar-meiner-eos-avtalen-truar-demokratiet

Prøv deg også på denne quizen om EU: Kva veit du om EU? Kven klarer flest rette?