ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærar

Tema: lærar

Ein av fire grunnskulelærarar har opplevd vald og truslar

Skuletilsette er ei av dei mest utsette yrkesgruppene for vald og truslar, skriv Arbeidstilsynet i ei pressemelding. Ein av fire lærarar på grunnskulen har opplevd...

Lærarane fekk ikkje gjennomslag i lønnsoppgjeret

Lærarane har no fått avgjerda etter den langvarige streiken i fjor, som vart stansa av regjeringa. Dei har ikkje fått medhald i krava sine. –...

Vekas viktigaste: Gasslekkasje, lærarstreik og fascistiske parti

Gasslekkasje i Austersjøen Tysdag byrja gassrøyr å leke gass ut i Austersjøen. Lekkasjane skjer i nærleiken av Simrishamn i Sverige og Bornholm i Danmark. Røyra...

Elevleiar forventar at kommunane brukar innsparte pengar på elevane

– Mange kommunar har spart pengar på lærarstreiken. Det er ei grunnleggjande forventning om at dette no går tilbake til elevane gjennom skulen og...

Kunnskapsministeren kallar inn partane i lærarstreiken

Det stadfestar Utdanningsforbundet overfor Aftenposten. Rundt 8.300 lærarar er tekne ut i streik over heile landet. Streiken har gått føre seg sidan byrjinga av juni, men...

Kristian (17) har berre seks skuletimar denne veka

– Me mistar jo veldig mykje av skulestarten og det er bra vanskeleg å ta igjen når me ikkje får vete pensum. Det seier...

Lærarstudentar får ikkje praksis på grunn av streiken

Ifølgje Høgskulen på Vestlandet er det til saman 95 studentar ved grunnskulelærarutdanninga og ved lærarutdanninga i praktiske og estetiske fag som er ramma av...

Lærarstreiken: «Dette går heilt klart ut over elevar sin psyke og sosiale liv»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Først kom koronapandemien, som var eit sosialt åtak på både unge og vaksne. I...

Endå fleire elevar blir ramma – lærarstreiken blir trappa opp i dag

Utdanningsforbundet tek ut 1.800 medlemmer til. No blir også elevar i Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika direkte ramma av streiken. Lærarstreiken byrja så vidt i...

Elevorganisasjonen om streiken: – Kan få betydning for eksamen

Denne hausten streikar norske lærarar som følgje av at Utdanningsforbundet og KS ikkje har vorte einige i årets lønsoppgjer. Frå tysdag 13. september er 6368 norske...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE