ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kulturskule

Tema: Kulturskule

Uetisk press på unge talent?

Artikkelen er skriven og finansiert av Noregs Idrettshøgskole og blir publisert med løyve. Det handlar om å forstå korleis gunstige eller ugunstige motivasjonsprosessar verkar inn...

Her er Årets kulturskulekommune

I grunngjevinga blir det vist til at kommunen trass store utfordringar med spreidd busetnad og reiseavstandar har makta å skapa eit kulturskuletilbod med god...

Unge komponistar

Ho er ein dei vel 20 deltakarane på komposisjonsverkstaden for ungdom som kulturskulane arrangerer over to helgesamlingar. Sjølv kjem ho frå Radøy, på verkstaden...

Eit mekkemekka for ungdom

– Heilt nytt, og ganske unikt, seier kulturskulerektor i Vinje, Anders Blystad, stolt om motorskulen, det nye tilbodet som kulturskulen starta i haust. Så langt...

Motor i kulturskulen

1. september startar eit unikt kulturskuletilbod i Haukeli. «Motorskulen» er resultatet av eit politisk ynske om å fange opp dei som ikkje driv med...

Drakejenta

– Eg har alltid hatt ein fascinasjon for dragar. Dei asiatiske drakane symboliserer styrke og klokskap og dei vert sett på som gudar der...

Lovfesting av gratis kulturskule

– Vi ønskjer at alle barn skal få eit kulturskuletilbod av god kvalitet til ein rimeleg pris. Ved å tilby eit gratis kulturskuletilbod i...

Slik blir kulturløftet

– Kultur skaper gode opplevingar og livskvalitet. Det skapar deltaking, meistring og innsikt. Difor legg regjeringa fram eit nytt Kulturløft med ei rekkje omfattande...

Skal opne for Magnus Carlsen

– Det er ekstremt moro å vere med på landsmønstringa! Det seier Amund Kleppan (16) og Ruben Gilje (16) i jazzbandet HIPPT. Med låta Caged...

Vil bli verdas beste dansar

  – Eg vil bli best innan dei dansane eg konkurrerar i. Og så håpar at eg kan ha dansen som levebrød ved å reise...
ANNONSE

MEIR OM Dans

MEST LESE