Kulturskulane har mista fleire tusen elevar i koronaåret

Marte Husabø
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kulturskulane har mista fleire tusen elevar

– Me trur at dette kjem til å snu og me har store ambisjonar om det som skal bli, seier Egil Hofsli, som er kommunikasjonssjef i Norsk kulturskuleråd til Framtidajunior.no.

– Når me ser på korleis året har vore, er me ikkje overraska. Det som har skjedd no, er veldig naturleg i ein pandemi, seier Hofsli.

Han trur færre barn har meldt seg på ein kulturskule grunna usikkerheit.

Det har også ført til at det er færre barn som står på liste. I 2020 var det 2,8 prosent av alle barn i Noreg mellom 6-15 år som stod på venteliste for å få plass i kulturskulen, ifølgje nye reviderte tal frå SSB.

Positiv til framtida trass nedgang

– Mykje av undervisinga har vore digital. Dei fleste born ønskjer å møta andre for å vera saman fysisk. Og så har nokre slutta. Viss kulturskulen ikkje fungerer for deg, har det nok vore enkelt å gi seg det siste året.

I musikkundervisning har talet elevplassar minka mest.

Hoftsli fortel at Stortinget skal behandla stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur i juni. Der er kulturskulen eit sentralt tema.

– Det er me glad for. Me håpar at det vil gjera oss attraktive og føra til at me blir ein betre plass for enda fleire i framtida.

– Eg vil tru at når samfunnet normaliserer seg, vil kulturskulen også bli meir attraktivt for fleire, avsluttar Egil Hofsli i Norsk kulturskuleråd.


Ragne Wiklund fortel at ho synest at det er viktig å ta med seg kreativiteten og leikenheiten frå barndommen inn i idretten. – Det føler eg at eg har fått til, seier ho. Foto: Privat