Kulturskulesatsinga i Kvinnherad kommune er eit føredøme for andre kommunar, meiner Norsk kulturskoleråd, som har kåra Kvinnherad til Årets kulturskulekommune 2015.

(NPK):
(NPK):

I grunngjevinga blir det vist til at kommunen trass store utfordringar med spreidd busetnad og reiseavstandar har makta å skapa eit kulturskuletilbod med god oppslutnad.

LES OGSÅ: – Årets nynorskbrukar er Kaizers på kunstfeltet

Juryen meiner forklaringa er ei bevisst satsing på breidde i kulturskuletilbodet, ikkje berre musikk.

– Kombinasjonen av å gje kulturskulen gode lokale, samarbeid med det lokale næringslivet og desentralisert undervisning tilpassa behovet til elevane, har gjeve gode resultat, heiter det i grunngjevinga.

Prisen blir i år delt ut for femtande gong. Han går til kommunar som viser at dei prioriterer kulturskulen høgt og som vil vera føredøme for andre. (©NPK)

LES OGSÅ: Han er årets ordførar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.00
ANNONSE