ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kreft

Tema: Kreft

Ny app for brystkreftråka

I løpet av 2019 vert ein chatbot for kvinner, som anten har, eller vert utgreia for, arveleg bryst- og eggstokkreft lansert, skriv Kreftforeningen.no. Kvart år får...

Snart slutt på gratis HPV-vaksine

Tilbodet om gratis vaksine mot Humant papillomavirus (HPV) for kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, kom i 2016, og sidan da har...

Rebekka (15) klypte av halve håret og donerte det til ei god sak

Saka vart først publisert på porten.no. – Dei treng håret meir enn eg gjer, seier Rebekka Brun Vigdal på 15 år. Ho har alltid hatt langt,...

Amerikansk talkumprodusent dømt til å betale 4,69 milliardar dollar i erstatning

Dommen har vorte kunngjort av ein jury i Missouri, USA. Kvinnene og advokaten deira hevdar at bruk av produktet «baby powder» har påført dei eggstokkreft. Seks av dei 22...

Studie: 95.000 kan unngå kreft om alle sluttar å røykje

Ei gruppe nordiske forskarar har for første gong sett på kor mange krefttilfelle som kan førebyggjast dei neste tre tiåra om fleire kuttar røyken,...

Thea mista mor si i kreft. No tar ho eit skikkeleg krafttak mot kreft

– Det er veldig seriøst. Folk kjem i «vi skal vinne»-modus, og det er ikkje snakk om å samle inn mindre pengar enn dei. Det...

Unge kvinner takkar ja til vaksine mot livmorhalskreft

Det går fram av ein ny statusrapport frå Folkehelseinstituttet som blir presentert eit halvt år inn i det toårige HPV-vaksinasjonsprogrammet. Gratistilbodet har vore tilgjengeleg sidan 1....

Testar smakssans hos kreftpasientar

– Om eg skal vere slem, testar eg denne her på tunga til kollegaene mine. Då får dei køyrd smaksløkane sine litt, forklarar stipendiat...

Kan vi stole på kreftforskinga?

For at forskingsresultat skal kome til nytte, må funna kunne bekreftast av andre, uavhengige forskarar. Resultata frå internasjonal kreftforsking dannar grunnlaget for kliniske studiar til...

Desse elevane får forske i skuletida

– Ein av dei fyrste dagane såg vi på kreftceller i mikroskopet. Då såg vi at brystkreftcellene var runde, medan føflekkreftcellene var avlange, fortel...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE