21 kommunar seier no ja til å ta imot sin del av dei 10.000 syrarane stortingsfleirtalet vil opne dørene for i år og neste år.

NPK-NTB
NPK-NTB

For ei veke sidan var det berre kommunane Hvaler, Overhalla og Tromsø som hadde sagt ja til å ta imot fleire syriske flyktningar. No svarer altså 21 kommunar ja, og berre i dei store byane Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er det vilje til å ta imot 695 fleire, skriv Klassekampen.

Talet på kommunar som er positive til å ta imot fleire syriske flyktningar, er henta frå ei oversikt avisa har laga på bakgrunn av medieoppslag og førebels kartlegging av regjeringa.

LES OGSÅ: Ordførarkandidaten opnar hemen for flyktningar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE