ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimakrisa

Tema: klimakrisa

Halvparten av isbreane i verda kan vere borte innan 2100

Det er særleg dei mindre isbreane som står i fare for å forsvinne, viser den nye studien som er publisert i tidsskriftet Science. Forskinga...

Meteorologisk institutt: Sommaren i fjor vart den varmaste nokosinne målt på Svalbard

Sommaren 2022 vart den varmaste nokosinne målt på Svalbard, ifølgje Meteorologisk institutt. Kalendersommaren blir definert som juni, juli og august, der snittemperaturen i desse...

Norsk klimaforskar ikkje overraska over varmerekordar i januar

Fleire europeiske land har sett varmerekordar dei første dagane i år. I Polen vart det meldt om 19 plussgrader, 18 meir enn vanleg, og...

Les Guterres sin opningstale: – Vi kjempar for livet. Og vi tapar

Talen er publisert på FN sine sider her, og er omsett til nynorsk av Framtida.no. Om berre nokre dagar vil befolkninga på jorda krysse ein...

Ungdomspartia om COP27: Forventar at Noreg skal gå føre

Sundag 6. november starta årets klimatoppmøte COP27 i Sharm El-Sheikh, Egypt. Møtet varar fram til 18. november. Der skal politikarar, klimaaktivistar, forskarar og andre...

Klimaministeren: Klimakutta kan skje i samarbeid med EU

På pressekonferansen torsdag der det nye målet vart presentert, stadfesta han at det ligg ei slik opning i det norske målet som blir meldt...

Demonstrerer mot Wisting: Equinor sitt planlagde oljefelt kan bryta med norske klimamål

Wisting-feltet seglar opp som klima- og miljørørsla si nye kampsak. Tidlegare denne veka gjekk seks ungdomsparti og ni miljøorganisasjonar ut mot oljefeltet, og karakteriserte det...

Ny klimarapport: På veg mot 2,5 gradar oppvarming

Skal vi nå målet frå Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 gradar, er dei nasjonale utsleppsmåla frå verdas land ikkje høge...

New Zealand: Vil skattlegge fisar og rapar frå kyr

I New Zealand er eit nytt lovforslag kome på bordet: Å skattlegge bønder for drivhusgassane som kjem frå dyra deira, i kampen mot klimaendringane. Jordbruk...

Sårbare land krev global skatt for å betala for klimaskadane

Ifølgje The Guardian har nokre av dei mest sårbare landa i verda førebudd eit skriv som dei vil diskutera denne veka under FN si...

Verdikjedene for mat trua av klimaendringar

Rapporten som vart publisert 25. august handlar om korleis klimaendringar kan påverka verdikjedene i matsystemet nasjonalt og globalt. Han er laga av Norsk institutt...

For første gong har ei hetebølgje fått eit eige namn

For første gong har forskarar gitt namn til ei hetebølgje. Ho heiter Zoe og skildrar hetebølgja i Sevilla i Spania mellom 24. og 27....
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE