ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klimaendringar

Tema: klimaendringar

– Vi nærmar oss eit kritisk punkt for miljøgifter i polarområda

Både Arktisk og Antarktis ligg eit godt stykke unna oss, men kjemiprofessor Roland Kallenborn minner om at polarområda er nærare knytte saman med kvardagen...

Studie: Fleire «home runs» på grunn av klimaendringar

Forskarane frå Dartmouth College koplar minst 500 ekstra «home runs» mellom 2010 og 2019 til menneskeskapt global oppvarming. Det kjem fram i ein fagfellevurdert artikkel...

Målte rekordhøg temperatur i verdshava denne påska

– Det er ei forventa utvikling, men det er klart at dette er dramatisk, seier Bjørn Samset til NRK. Han er forskar ved CICERO Senter for...

Fryktar katastrofalt språktap grunna klimaendringar

I dag vert kring 7.000 språk snakka verda rundt. Innan år 2100 fryktar lingvistar at minst halvparten av verdas språk vil vere utdøydde eller...

Klar tale i ny klimarapport: Noreg når ikkje klimamålet for 2030

– Noregs politikk for grøn omstilling mot 2030 er urealistisk og har feila fullstendig når ein ser slike resultat, seier administrerande direktør Stein Lier-Hansen...

Klimatoppmøtet etablerer fond for tap og skade: – Endeleg

Etter to veker med harde diskusjonar på klimatoppmøtet i Egypt, vart delegasjonane  samde om ei avtale søndag morgon. Spire og Changemaker er skuffa over svakt...

Støre lovar at Noreg vil levere for å nå klimamåla

– Vi vil setje i verk ein rettferdig klimapolitikk ved å auke karbonavgifta vår til 200 euro per tonn innan 2030. Vi vil kutte...

Verdikjedene for mat trua av klimaendringar

Rapporten som vart publisert 25. august handlar om korleis klimaendringar kan påverka verdikjedene i matsystemet nasjonalt og globalt. Han er laga av Norsk institutt...

Britisk vêrvarsling om hetebølgjene vert samanlikna med scene frå Don’t look up

Under ei nyhendesending på britiske GB News i midten av juli, skulle meteorolog John Hammond fortelje om vêret dei komande dagane og åtvara om...

Varmen truga liv og helse i Storbritannia. Er ei liknande heitebølge sannsynleg i Noreg?

Dei siste vekene har fleire land i Europa sett nye varmerekordar. Brannar har brote ut fleire stadar sør på kontinentet. I Storbritannia har styresmaktene...

Innsjøane i verda krympar

Forskarar ved universitetet i Texas har analysert 1,4 millionar innsjøar verda over. Dei har mellom anna brukt satellittbilete som viser månadleg vasstap i åra...

Klima, pandemi, terror, atomvåpen: – Ekstremt akutt å adressere korleis vi handterer risiko generelt, og endring spesielt

– Nokon gongar er det lett å tenkje at ein er liten og ikkje har noko å seie, men vi undervurderer eiga evne til...
ANNONSE

MEIR OM klimaendringar

MEST LESE