ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Hemsedalsaka

Tema: Hemsedalsaka

Her fortel Andrea Voldum om valdtektshistoria

Saka blei først publisert hjå Porten. Den unge kvinna frå Lærdal skapte eit enormt engasjement over heile Noreg då ho fortalte om valdtektshistoria si i...

Andrea fekk årets Jentepris

Saka reiste ein debatt om rettstryggleiken til valdtektsoffera. Voldum namngav på Facebook tre menn som først blei dømde, deretter frikjende, for å ha dopa...

Opnar for endringar i jury-ordninga

KrF opnar for å fjerne ordninga som gjer at mindretalet av lekdommarar kan blokkere fleirtalet i å dømme. Partiet ønskjer framleis at fleirtalet av lekdommarar...

Fryktar færre valdtektsmeldingar

– Eg trur mange vil vegre seg for å melde valdtekt, rett og slett fordi dei fryktar at detaljar frå saka deira kan bli...

– Menn oppfører seg som rovdyr

Først publisert på Porten.no. Oslo: Representantar frå fleire politiske parti tok til ordet for å betra rettstryggleiken for kvinner etter at Andrea Voll Voldum (21)...

Redde dommarar trekkjer seg

Borgarting lagmannsrett har fått fleire telefonar frå meddommarar som ønskjer å trekkje seg, etter at dommarane som frikjende tre menn for gruppevaldtekt, har vorte...

Endeleg kjenner Andrea seg trygg

Voldum måtte avbryta studieplanane sine i Oslo fordi ho var redd for å møta på dei tre mennene som i sommar vart frikjend for...

Kva tryggleik kan me som kvinner føle?

Ein av ti. Kjenn litt på dei tala. Det er talet på valdtektsramma kvinner her i landet, ifølgje politiet. Når halvparten av Noregs befolkning...
ANNONSE

MEIR OM Hemsedalsaka

MEST LESE