Andrea Voll Voldum, som stod fram som offer i den såkalla Hemsedal-saka, fekk årets Jentepris.

NPK-NTB
NPK-NTB

Saka reiste ein debatt om rettstryggleiken til valdtektsoffera. Voldum namngav på Facebook tre menn som først blei dømde, deretter frikjende, for å ha dopa og valdteke henne på fest. Dei tre er seinare dømde til å betala erstatning.

Tusenvis av menneske samla seg i sommar i norske byar for å krevja betre rettstryggleik for kvinner som følgje av saka.

Juryleiar og tidlegare justisminister Knut Storberget rosa Voldum for det personlege motet hennar, og for å utfordra haldningar om at kvinner sjølv er ansvarleg for overgrep dei blir utsette for.

– Vi kan snakka om eit «før og etter Hemsedal-saka» i høve til korleis både vanlege folk – og rettsvesenet ser på valdtekt. Det betyr mykje for arbeidet med å stoppa dei haldningane som fører til overgrep, seier han.

Voldum seier ho føler ho blir gjort ære på.

– Eg er sikker på at mange er glade med meg i dag, nettopp fordi dei veit kva dette handlar om. Vi har ein jobb å gjera når det gjeld å førebyggja dei haldningane som fører til valdtekt. No håpar eg prisen kan bidra til at arbeid for å endra haldningar til valdtekt held fram, seier prismottakaren. (©NPK)


Andrea Voll Voldum í Oslo utanfor Stortinget saman med mora Wenche Voll på demonstrasjonen for rettstryggleik for kvinner. Foto: Camilla Brugrand, Framtida.no

LES OGSÅ:
Kva tryggleik kan me som kvinner føle?

Biologien i rettssalen

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12

LES OGSÅ

ANNONSE