ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Hadia Tajik

Tema: Hadia Tajik

Hadia Tajik går av som statsråd

Hadia Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister i kjølvatnet av pendlarbustadsaka, men held fram som Ap-nestleiar. Tajik informerte på ein pressekonferanse onsdag at ho...

Hadia Tajik kåra til Noregs mektigaste kvinne – første med innvandrarbakgrunn

Heilt frå 2013 og fram til i fjor har statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg stått heilt øvst. Regjeringsskiftet gjer at det kjem åtte nye...

Dette er den nye regjeringa: Emilie Enger Mehl (28) blir tidenes yngste justisminister

Den nye regjeringa til Arbeidarpartiet og Senterpartiet er presentert. Ho inneheld ti kvinner og ni menn, og den aller yngste justisministeren nokonsinne. Statsminister:  Statsminister Jonas Gahr...

Politikarar som gjev oss trua på framtida

I Det kvite hus har me president Trump, kjent for utsegns som «grab ‘em by the pussy» og for å bruke Twitter for å...

Ap vil lagre CO2-utslepp frå heile Europa i Nordsjøen

– I vårt alternative budsjett har vi sett av 150 millionar kroner til dette formålet. Det er ikkje nok, men det kan vere eit...

Frp søkjer muslimsk kvinne til reklamefilm – Hadia stiller opp

Frp er i full gang med førebuingane til valkampen, og har denne veka leita etter «en muslimsk kvinne i alderen 30-45 til en reklamefilm»....

Når Putnam taler, lyttar Obama

Humringa, eller rettare sagt fnisinga, breier seg i Universitetets aula. Den akademiske superstjerna Robert Putnam har bedt alle som har høgare utdanning rekke opp...

– Ville sagt dette til Hadia (12)

Ei samrøystes valnemnd i Arbeidarpartiet går inn for Hadia Tajik og Trond Giske som nestleiarar. Det vart klart da komitéleiar Martin Kolberg la fram komitéinnstillinga...

Føreslått som ny Ap-leiar

Bykle-ordførar Jon Rolf Næss (Ap) meiner at Hadia Tajik bør bli ny leiar i Arbeidarpartiet dersom Jens Stoltenberg får jobben som toppsjef i Nato. Allereie...

Innfrir Kulturløftet

– Vår regjering lova at innan 2014 skulle ein prosent av statsbudsjettet gå til kultur. No innfrir me lovnaden. Dette gjev slagkraft og økonomiske...

Nettaviser får pressestøtte

Pressestøtta skal endrast frå 1. januar slik at ho vert gitt uavhengig av om avisene kjem ut på papir eller digitalt. Det er halvanna...

Slik blir kulturløftet

– Kultur skaper gode opplevingar og livskvalitet. Det skapar deltaking, meistring og innsikt. Difor legg regjeringa fram eit nytt Kulturløft med ei rekkje omfattande...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE