ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fritt skuleval

Tema: fritt skuleval

Fritt skuleval for heile Vestland fylke stemt ned

Fleirtalet meiner at storfylket hovudsakleg bør halda på dei inntaksområda som gjeld for dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag. Firda...

Kan lotteri erstatte karakterar i inntaket til vidaregåande?

– Slik eg oppfattar problema knytte til inntaksordninga, er dei såpass store at vi burde gjere noko. Akkurat kva veit eg ikkje, men eg...

Elev-leiar: – Ser ikkje gode alternativ til fritt skuleval

Dei siste vekene har det vore mykje støy kring lærar Simon Malkenes. Læraren ved Ulsrud vidaregåande i Oslo ville ha ein debatt om fritt skuleval,...
ANNONSE

MEIR OM fritt skuleval

MEST LESE