ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fritt skuleval

Tema: fritt skuleval

– Nærmiljø bør telja tyngst for inntak til vidaregåande i Vestland

Inntaket til vidaregåande skular i Vestland bør ikkje berre baserast på karakterar, og alle elevane i Vestland fylke bør ha rett til å gå...

Regjeringa føreslo fritt skuleval i alle fylke – møter massiv motstand

– Eg meiner makta bør bli flytta ned til den det gjeld, altså til eleven og ikkje fylkespolitikarane, sa utdanningspolitisk talsperson i Høgre, Mathilde...

Fritt skuleval møter motstand i høyringssvar

Regjeringa vil innføre fritt skuleval som inntaksordning for vidaregåande skular i alle fylke. Men i høyringsrunden, som vart avslutta nyttårsaftan, får forslaget brei kritikk. I...

Regjeringa vil innføre fritt skuleval i heile landet

– Det er viktig å sikre at alle elevar, uansett kva for eit fylke dei bur i, får større moglegheit til å velje kva...

«Ingen er teke frå fridomen, elevane har berre fått fleire rettar»

At Bergen Unge Høgre ynskjer karakterbasert inntak med mest mogleg konkurranse overraskar ikkje, men det kjem som en overrasking at også Vebjørn Leite Olsen...

Fritt skuleval for heile Vestland fylke stemt ned

Fleirtalet meiner at storfylket hovudsakleg bør halda på dei inntaksområda som gjeld for dei vidaregåande skulane i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag. Firda...

Kan lotteri erstatte karakterar i inntaket til vidaregåande?

– Slik eg oppfattar problema knytte til inntaksordninga, er dei såpass store at vi burde gjere noko. Akkurat kva veit eg ikkje, men eg...

Elev-leiar: – Ser ikkje gode alternativ til fritt skuleval

Dei siste vekene har det vore mykje støy kring lærar Simon Malkenes. Læraren ved Ulsrud vidaregåande i Oslo ville ha ein debatt om fritt skuleval,...
ANNONSE

MEIR OM fritt skuleval

MEST LESE