Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statped åtvarar alle mot regjeringsforslaget om å innføre fritt skuleval.
NPK-NTB
NPK-NTB

Regjeringa vil innføre fritt skuleval som inntaksordning for vidaregåande skular i alle fylke. Men i høyringsrunden, som vart avslutta nyttårsaftan, får forslaget brei kritikk.

I alt 120 høyringssvar er publiserte av Utdanningsdirektoratet. 82 av desse avviser begge alternativa for fritt skuleval som regjeringa foreslår, skriv Trønder-avisa , som har gjennomgått alle høyringssvara.

Er du for eller mot fritt skuleval?

Er du for eller mot fritt skuleval?

For8
Mot18
Fylka må bestemme sjølve9
Veit ikkje2
Svar totalt: 37

 

Faren for «A- og B-skular»

Eit argument som går igjen i høyringssvara, er ifølgje avisa at fylka må få bestemme sjølv.

Ei anna motførestilling er at fritt skuleval kan gå ut over elevar med svake karakterar.

Fleire trekker fram faren for «A- og B-skular», der elevar med gode karakterar går til dei mest populære skulane.

Les også meiningsinnlegga:

ANNONSE