Utdanningsdirektoratet meiner forslag om fritt skuleval er ein dårleg ide.
NPK-NTB
NPK-NTB

Det skriv Kommunal Rapport, som viser til ei utgreiing direktoratet har gjort for å kartleggje korleis regjeringa kan hindre at fylka bruker nærskuleprinsippet i opptak på vidaregåande.

– Vi meiner fylkeskommunen er nærmast til å vurdere inntaksordninga ut frå lokale forhold, skriv Utdanningsdirektoratet i utgreiinga.

Viss det likevel skal bli fritt skuleval, bør det gå føre seg ved at fylka kan ha maks ti inntaksområde, meiner direktoratet.


Ådne Reidar Nes Kleppe, nestleiar for AUF-studentar i Trondheim og medlemsansvarleg i Stad Arbeidarparti, fryktar større karakterpress med ein reint karakterbasert inntaksmodell. Illustrasjonsfoto: Jeswin Thomas, Unsplash.com
Oppdatert: fredag 4. juni 2021 13.32
ANNONSE