ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema FN

Tema: FN

Dette gjer verda litt betre

– Verda blir stadig litt betre. Fleire menneske lever liv med ein betre kvalitet enn tidlegare, seier kommunikasjonssjef Torbjørn Urfjell, ved FN-sambadet til Framtida.no...

Færre menneske i verda svelt

868 millionar er no utan nok mat, ein nedgang på 13,2 prosent sidan 2010, melder FN-organisasjonen for mat og jordbruk FAO. Nedgangen er gledeleg, men...

Vil forby blasfemi

Også den mellomstatlege Organisasjonen for Islamsk Samarbeid, som har 57 medlemsland, gir støtte til framlegget om forbod mot blasfemi, som har kome i kjølvatnet...

Vil trappa opp i utlandet

 Det kom fram i ei stortingsmelding om den norske FN-politikken, som regjeringa la fram fredag. – Vi kjem til å trappe opp engasjementet vårt i...

FN sensurerte jentekor

Det norske jentekors stykke "Ro-Uro" vart for sterk kost for FN, melder Nrk.no. Stykket handlar om krig og fred, og mot slutten roper jentene ut...

No skal kampen vinnast

– Verda har sjansen til å utrydde polio for godt, men det kjem ikkje til å skje dersom innsatsen held fram med å vere...

Krev kommissær for ufødde

Ungdomsorganisasjonen Spire er tilstades på klimakonferansen for å kjempe for framtidige generasjonar sine rettar. Ei av dei viktigaste sakene dei jobbar for er å...

Meir til fattige land

– Medan resten av Europa kuttar i budsjetta, kan vi satsa. Då er det viktig at vi viser internasjonal solidaritet, seier utviklingsminister Heikki Holmås. I...

Vil ikkje vera til pynt i FN

– Ordninga med å sende ungdomsdelegatar til FN er ei svært viktig ordning for å sikre barn og unge rett til påverknad i saker...

663.000.000 færre ekstremt fattige

1.290.000.000 menneske levde i ekstrem fattigdom i 2008. Dette tilsvarar 22 prosent av befolkninga i utviklingslanda. Til samanlikning var det 1,94 milliardar menneske i...
ANNONSE

MEIR OM Afrika

MEST LESE