Talet på innvalde kvinner i nasjonalforsamlingar verda over har aldri vore høgare, viser ei ny oversikt frå FN.

NPK-NTB-Reuters og Framtida.no
NPK-NTB-Reuters og Framtida.no
Faktaboks

Land med flest kvinner i parlamentet:

1. Rwanda
2. Andorra
3. Cuba
4. Sverige
5. Sør-Afrika
8. Finland
13. Noreg

Sjå korleis kvinnedelen er i verdas parlament her!

LES FAKTALUKK FAKTA

Delen auka med 1,5 prosentpoeng i 2013 til rekordhøge 21,8 prosent. Dette er nesten ei dobling sidan 1995.

Men John Hendra, viseadministrerande direktør i FN Kvinner, åtvarar om at det vil det ta fleire tiår før det er like mange folkevalde kvinner som menn med dagens tempo.

Berre to land i verda har fleirtal av kvinner i parlamentet sitt; Rwanda og Andorra.

Norden er den regionen verda med høgast del folkevalde kvinner. Både Sverige, Finland og Island har betre kvinnedel enn Noreg. Det norske Stortinget er på 13. plass i verda når det gjeld talet på kvinner, med 39,6 prosent kvinner.

Les fleire saker om likestilling her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.50

LES OGSÅ

ANNONSE