ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fisk

Tema: Fisk

10 ting du ikkje visste om havet

Saka er publisert med løyve frå Havforskingsinstituttet. 1 . Kor mye vatn er det i havet? Havet er stort. Det dekker 71 prosent av overflata til...

Ålen omtala som Europas elfenbein

Ålen vart freda i 2009 og er trua både av forureining, parasittar og ulovleg eksport. EU stramma hardt inn på regelverket for å beskytte...

Sintef vil testa hyperloop for laks

Tanken bak Hyperloop er at både menneske og varer kan transporterens raskt i røyr under vakuum. Utan luft blir det heller ingen luftmotstand for...

– Det herre her kallast fiskelykke!

Saka var først publisert i Møre-Nytt. Noah meiner sjølv at det var rett før. Men han er ikkje den einaste som fiskar. Tysdag kveld i...

Oljesøl får fisk til å oppføre seg som fulle folk

Oljesøl får korallrevfisk til å ta dårlege val, har eit internasjonalt forskarteam frå Havforskinga, USA og Australia funne ut. Forskarane undersøkte seks ulike sortar...

Forskarar: Ufarleg å ete oppdrettslaks

Det er forskarar ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen som no har studert effektane av å ete oppdrettslaks hos ei gruppe overvektige,...

Sørlandstorsken blir borte på grunn av klimaendringar

Fråværet av torsk langs Sørlandskysten har lite med overfiske, sel eller skarv å gjere. Årsaka er kort og godt klimaendringar, meiner havforskar Tore Johannessen...

Lovar lakseeventyr for ungdom

I 15 utvalde lakseelvar får unge mellom 14-18 år tilbod om ein laksefiskecamp med i nokre av dei beste elevane i landet til ein...

Den mektige makrellen

Først publisert i Dag og Tid. Makrellbestanden har vakse eksplosivt det siste tiåret. Dette kan føre til økologisk kollaps i Norskehavet, meiner havforskar Jens Christian...

Oksygenmangel krympar fisken

Fisken i havet har vorte mindre, og til no har forskarane meint at årsaka låg i dei kommersielle fiskeria. Ifølgje ein ny norsk studie...
ANNONSE

MEIR OM Fisk

MEST LESE