– Det herre her kallast fiskelykke!

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Saka var først publisert i Møre-Nytt.

Noah meiner sjølv at det var rett før. Men han er ikkje den einaste som fiskar. Tysdag kveld i 17-tida var det om lag 60 born til stades ved Ørstaelva for å vere med på «Laksekveld for born og ungdom», dei fleste med fylgje av foreldre eller besteforeldre.

– Eg også fekk fisk! Denne er på cirka ein kilo, og det er ein vanleg laks, fortel Brage Bjøkne.

Adrian Bellen har førebels ikkje fått fisk, men dette er femte gongen han er i elv og fiskar. Tidlegare har han brukt å fiska i saltvatn.

Lenger oppe i elva kan du treffe på Yngve Holsvik Ingebrigtsen og Agsrom Daniel Gnebretatyos.

– Det nappa i stad, men eg fekk ikkje hala han inn. Eg har fiska mest i sjøvatn, men dette også er gøy, fortel Yngve.

– Det har vorte lite fisking til no, men eg synest at dette er spennande, seier Agsrom.

Tilreisande fiskelukke

Tilreisande frå Trondheim var Kristina Reiten (14) som fekk ein laks på 0,5 kilo.

– Eg har ikkje fiska mykje. Dette eg har no kallast fiskelukke. Det som er morosamt er at eg fekk akkurat same fisken i år, som eg fekk i fjor då eg var her. Eit halvt kilo begge to! Ja ja, kanskje har eg litt ferdigheiter likevel då.

Eit av dei andre borna langs elva, Olav Bjørneset Breivik, avslører at han normalt sett fiskar i «Fonna», og då etter kreder.

Yngve Holsvik Ingebrigtsen og Agsrom Daniel Gnebretatyos (i bakgrunnen) prøver lykka. Foto: Åsmund Brunstad Øyehaug

Notkasting etter stamfisk

Etter fiskinga i Ørstaelva, gjekk alle fiskarane ned til fiskebua ned om Osbrua. Der vart det laks på grill, pølser i brød og ikkje minst, høgdepunktet: Notkasting etter stamfisk.

Det som skjedde, var at dei køyrde ein båt i ring med not, og fekk tvinga all fisken inn i nota. Borna var store i auga når all fisken kom på land.

– Dette er noko me gjer uansett, for kultiveringa sin del. Ikkje dumt å gi borna underhaldninga ved det i same slengen, fortel Breivik.

Tradisjon

Daniel Breivik er mykje ansvarleg for denne laksekvelden for born og ungdom.

– Ja, det har vore tradisjon i Ørsta Jeger- og Fiskarforeining å arrangere denne kvelden årleg i månadsskiftet juli-august. Dette er vel tiande året.

Han fortel at det no står på programmet til Naturfestivalen, men at dei er uavhengige.

– I tillegg er me no på tredje året ein del av kampanjen «fiskesommar». Dette er ein kampanje av Noregs Jeger- og Fiskarforbund. Der deltek det kvart år 10.000 born og unge frå nord til sør.

Heilt gratis

Daniel Breivik fortel at fiskekvelden er til for at folk skal få oppleve gleda ved å fiske, og at heile opplegget er gratis.

– Dette er noko som vert arrangert fleire plassar i Noreg, men i Ørsta kan me tilby elvefiske av laks. Mange andre stadar må dei ta med borna på sjøen, så dette er me stolte av.

Han seier at cirka 60 born på laksekveld er godt oppmøte, men at dei gjerne vil ha fleire. Han fortel dessutan at om du legg til talet på foreldre og besteforeldre, kan du gonge talet med tre.

– Det har vorte populært, og alt handlar ikkje om å få den største fisken. Me har veldig fokus på det sosiale rundt, difor har me dette me grilling av laks og pølser i brød i etterkant.