ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Det grøne skiftet

Tema: Det grøne skiftet

Grøn omstilling – har vi råd?

Saka stod først publisert hjå Energi og klima.  Mange vil seie vi har eit moralsk ansvar for å overlate verda i minst like god stand...

Statsråd krev grønare studentbustader

– Eg meiner universitet, høgskular og institutt skal vera i front når det gjeld å kutta klimagassutslepp i eiga verksemd. Dette gjeld også studentbustader,...

– Ploglaust jordbruk kan redde planeten

Det er ein grøn revolusjon. Ved å parkere plogen og slutte å gjødsle, sprøyte og luke i åkrar og kjøkkenhagar kan vi auke matproduksjonen...

Kristine reddar verda på nynorsk

– Det er veldig, veldig kjekt å få stipendet, fortel Kristine Ullaland på telefon til Framtida.no. I helga fekk ho Noregs Mållag sitt nynorskstipend på 50 000...

Grøn bloggar heidra med nynorskstipend

– Vi ser for lite nynorsk i media og sosiale medium, og det er ingen tvil om at bloggen «Grønare kvardag» er ein positiv...

Dei Grøne: 200.000 oljejobbar må erstattast

Miljøpartiet Dei Grøne ber Ap og Høgre bli med på å skapa 10.000 nye grøne arbeidsplassar kvart år framover. – Vi utfordrar difor her og...

Vil ha grøn investeringsbank

– Problemet er at det er ein risiko – ein litt innbilt risiko – når det gjeld berekraftprosjekt. Fordi det er ein ukjent marknad...

Ferjer i Hordaland får gjev pris

Elektriske ferjer i Hordaland vann Zeros pris for årets lokale klimatiltak. Krav om fossilfrie byggjeplassar gav sølv til Oslo. Hordaland fylkeskommune har sett krav om...

Sa opp jobben i olja, og byrja som bonde

For tre år sidan overtok Torbjørn Grønstad (30) familiebruket i Etne. Etter eitt år på bruket sa han opp oljejobben for bli heiltidsbonde. Det...

Shell er på god veg ut av Nordsjøen

Shell-sjefen, Ben van Beurden, seier til BBC at selskapet skal granska operasjonane sine i Nordsjøen. Nokre oljefelt kan leggast ned og andre er til...
ANNONSE

MEIR OM Det grøne skiftet

MEST LESE