ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Demokrati

Tema: demokrati

Meir makt til ungdom

LNUs kampanje STEM1209 vart lansert på Barne- og ungdomstinget på Sundvollen i helga. Kampanjen er eit ledd i forsøket til regjeringa med å setje ned...

– Fyller hol i demokratiet

Ungdommens nasjonalforsamling blei arrangert for første gong i haust. Ungdom frå 16 fylke samla seg i Oslo og på Eidsvoll for samla seg om...

Dette førte ungdom ut i gatene

– Ungdommar er allereie engasjerte. Utfordringa er å få tak i dei, seier Merima Maja Brkic (29), som er rådgjevar for Storbritannia sin statsminister...

Lada opp med besøk på Tinget

Onsdag kveld fekk ungdom som er med i Mot til å meina-prosjektet privat omvising på Stortinget. Omvisar var stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). – Det var...

Der ungdom får bestemma

I slutten av mars er det nominasjonsmøte i det desidert største partiet i verdas nordlegaste lokaldemokrati. AUF-laget er det klart sterkaste i Noreg sett...

Kvifor skal me engasjera oss?

 Erfarne politikarar påverkar vedtak i Ungdommens Kommunestyre, og brukar det som eit ekstra argument for si eiga sak. Sekretærar brukar mesteparten av taletida på...

Krev ungdomsråd i alle kommunar

 Nasjonalt ungdomspanel går inn for å lovfesta at alle kommunar skal ha ungdomsråd. Ei undersøking frå 2010, viser at over 62 kommunar i dag...

Tarjei (18) styrer Fusa Ap

Berre ni dagar etter han fylte 18 år tok han på seg leiarvervet i Fusa Arbeidarparti. – Som ung har ein mykje ein kan læra....

– Ein blir utadvendt av å bu her

Viljar Hanssen hoppar av snøskuteren utanfor ungdomshuset midt i Longyearbyen, og ønskjer oss velkomne inn. – Alle ungdommane har nøkkelkort til ungdomshuset. Det kostar nokre...

Lokalvalet skal bli eit ungdoms- val

– Målet er at lokalvalet skal bli eit ungdomsval med den høgaste valdeltakinga blant unge noko sinne, seier Bjarne Dæhli, leiar i Landsrådet for...
ANNONSE

MEIR OM demokrati

MEST LESE