ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bokmål

Tema: bokmål

Har du lagt merke til denne endringa på Wikipedia?

– Det er problematisk at nynorsk blir framstilt som noko anna enn norsk. Det gir også dårleg grobotn for nynorsken, seier nynorskbrukar Ørjan Zazzera...

Har du herpes, eller er du berre glad for å sjå meg?

Internett er staden me leiter etter kunnskap, stort sett uansett kva me lurar på. Google-poesi har vorte ein eigen litterær sjanger, som du kan...

Éin grunn mindre til å skrive feil

Ein mamelukk er frå gamalt av namnet på slavesoldatar i Egypt. Ordet kjem frå arabisk der det tyder «slave», men har kome til norsk...

Bokmålsbrukarar, denne er til dykk

Kjære bokmålsbrukarar, oppgitte studentar og ikkje minst norsklærarar. Lat meg få avklare noko éin gong for alle: Sidemål er ikkje synonymt med nynorsk! Eg, som...

Nøgd med færre karakterar

– I år, når me har fått tre norskkarakterar igjen, har læraren stressa litt med å få nok vurderingar til å setja halvårskarakteren. Me...

– Viktig å forstå bokmålsfolk

– Bokmål er i klart fleirtal i Rogaland, men me er like gode vestlendingar, seier stortingsrepresentant som vil ha språknøytral vestlandsregion. Sveinung Stensland frå Haugesund...

Nynorsken mister fotfeste – Mållaget ropar varsku

Saka stod først i Avisa Nordhordaland – Språk, kultur og identitet er viktig og må ikkje gløymast i arbeidet med kommunereforma, seier Inger Helen Midgard...

Mållaget hjelper bokmålsforeldre

Saka var først publisert i Norsk Tidend. Det finst ikkje nokon fasit på korleis ein skal undervise nynorsk og bokmål i same klassen. Ofte endar...

Her blir det fleire nynorskelevar

76.679 elevar i grunnskulen har nynorsk som hovudmål dette skuleåret. Dette er ein nedgang på 298 samanlikna med fjoråret, ifølgje ferske tal frå Utdanningsdirektoratet. Talet...

Skiftar til bokmål på nett

Forskaren frå Høgskolen Stord/Haugesund har starta på vegen mot doktorgraden og prøver å finna svar på korleis elevar i vidaregåande skule argumenterer når dei...
ANNONSE

MEIR OM bokmål

MEST LESE