ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bokmål

Tema: bokmål

– Viktig å forstå bokmålsfolk

– Bokmål er i klart fleirtal i Rogaland, men me er like gode vestlendingar, seier stortingsrepresentant som vil ha språknøytral vestlandsregion. Sveinung Stensland frå Haugesund...

Nynorsken mister fotfeste – Mållaget ropar varsku

Saka stod først i Avisa Nordhordaland – Språk, kultur og identitet er viktig og må ikkje gløymast i arbeidet med kommunereforma, seier Inger Helen Midgard...

Mållaget hjelper bokmålsforeldre

Saka var først publisert i Norsk Tidend. Det finst ikkje nokon fasit på korleis ein skal undervise nynorsk og bokmål i same klassen. Ofte endar...

Her blir det fleire nynorskelevar

76.679 elevar i grunnskulen har nynorsk som hovudmål dette skuleåret. Dette er ein nedgang på 298 samanlikna med fjoråret, ifølgje ferske tal frå Utdanningsdirektoratet. Talet...

Skiftar til bokmål på nett

Forskaren frå Høgskolen Stord/Haugesund har starta på vegen mot doktorgraden og prøver å finna svar på korleis elevar i vidaregåande skule argumenterer når dei...

Fryktar språksmørje

Som einaste kommune i Noreg har Odda ei ordning med språkdelte klassar på ungdomstrinnet. Men den hundre år gamle særordninga, som har fått namnet...

Forfattarar for Odda-modellen

I hundre år har Odda-elevar gått i språkdelte klassar gjennom både barne- og ungdomsskulen. Ei ordning som har sikra elevar i eit målblanda område...

Store skilnader i språkbruk

Språkrådet har laga ein rapport, og dei døypte den «Urbane offentlege landskap i bygd og by». Der samanlikna dei to bydelar i Oslo med Voss,...

Foreslår målmiks i Grunnlova

– Stortinget bør leggje vekk dei moderniserte framlegga til Grunnlov på bokmål og nynorsk og i staden ta inn nye vedtak i det språket...

Fosse ut mot språktvang

Denne veka vart eit intervju med Fosse, skrive av BT-journalist Siri Økland, omsett og trykt på bokmål i Aftenposten. Forfattaren er ikkje overraska: – Det...
ANNONSE

MEIR OM Aftenposten

MEST LESE