ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barnehage

Tema: Barnehage

Brukte 84 millionar kroner på å rekruttere studentar til læraryrket – utan synleg effekt

Mellom 2017 og 2021 brukte Kunnskapsdepartementet 84 millionar kroner på ulike rekrutteringstiltak for å få fleire til å bli lærarar, skriv Khrono. Men tal på studentar...

Tilsyn i barnehagar og skular – avdekte regelbrot i nesten alle tilsyna

Målet for dei 177 tilsyna var kommunen som skule- og barnehageeigar der statsforvaltarane gjennom ulike kjelder hadde fått mistanke om brot på regelverket, skriv Utdanningsnytt. Statsforvaltarane...

Vil løfta gutane med utforskande skuleår, fleksibel start og heildagsskule

– Alle elevar skal oppleva meistring og læring. Det bekymrar meg at mange gutar heng etter i skulen. Gutane oppnår lågare karakterar og fell...

– Linja for deg som likar ungar

– Me les mykje for barna, og bruker òg rollespel. Det er viktig å bidra til å utvikla språket til barna, seier dei to...

Sommarjobben deira: Å leika med ungane i barnehagen

I to veker denne sommaren skal seks gutar frå Lærdal ungdomsskule ha ein sommarjobb litt utanom det vanlege. Dei er nemleg leikeressursar i Lærdalsøyri...

Regjeringa øyremerker 100 millionar til tidleg innsats i barnehage og skule

100 millionar kroner blir øyremerkt til tidleg innsats i barnehage og skule i statsbudsjettet. I tillegg kjem 200 millionar meir i frie inntekter til...

– Gi seksåringane førskulen tilbake

Det seier pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda i eit intervju med barnehage.no 1 , ein journalistisk nettstad som er eigd av...

Nynorsk er ikkje nemnt med eitt ord

Måndag denne veka la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram den nye rammeplanen for barnehagane som blir gjeldande frå hausten. – Me er veldig skuffa...

Må kunne norsk i barnehagen

Tilsette i barnehagar må kunne snakke norsk, meiner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han vil lovfeste eit krav om tilstrekkeleg norskkompetanse. – Ein av dei...

– Me treng eit nytt barnehageopprør

Denne våren skal Stortinget vedta ny rammeplan for barnehagane. I høyringsrunden er det fleire som etterlyser meir rom for leik i barnehagane. – Ønsket mitt...

Ungane skal bada i ord

– Me skal ha språkstimulering overalt, seier Aud Nilsen pedagogisk leiar i Sveio barnehage entusiastisk. Nesten kvar centimeter av veggane i barnehagen i Sveio er...

Barnehagelærarar vart gründerar

– Det byrja då me skulle ut i praksisperioden under utdanninga. Me tykte det var litt vanskeleg å skulle finna på ting å gjera...
ANNONSE

MEIR OM Barnehage

MEST LESE