ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Avskoging

Tema: avskoging

Julegåvetips til (og frå) den klimabevisste

Ahh, julegåver! For dei fleste blir det ikkje ordentleg jul utan julegåvene. Samstundes lever me i ei tid der fleire blir medvitne på klimaavtrykket...

Amazonas brenn. Kva kan du gjera for å hjelpa?

Denne veka har sosiale medium eksplodert med sorg, sjokk og vantru over dei enorme mengdene skogbrannar i Amazonas i Brasil. Emneknaggen #prayforAmazonia har synt ei...

Raskare avskoging av Amazonas under Bolsonaro

Så langt i år har 3700 kvadratkilometer regnskog forsvunne frå Amazonas, melder New Scientist. Sidan Jair Bolsonaro tok over presidentembetet i Brasil 1. januar i...

Orangutangen Rang-tan og jakta på palmeoljen

Nyleg fekk den britiske supermarknadskjeda Iceland forbod mot å sende reklamefilmen sin om den vesle orangutangen Rang-tan på TV i jula. Filmsnutten varer i drøye eitt...

Skogen veks uforklarleg fort

Produksjonsevna i skogen målt etter høgdeveksten var over 40 prosent høgare i perioden 2009 til 2014 enn i åra før, viser ein studie som...

Regnskogen kan redde klimet

– Jo meir du lærer om skogen, jo meir kompleks vert den, seier Frances Seymour, seniorforskar ved Center for Global Development i Washington DC. Seymour...

17 nye skogområde blir verna

– Stortingets mål om 10 prosent skogvern skal berre oppnåast gjennom vern av offentleg skog eller gjennom den frivillige ordninga for skogvern. Vernet vi...

Ein milliard tre med droner

Treehugger skriv om oppstartsprosjektet BioCarbon Engineering som jobbar med droner. Dei brukar likevel ikkje dronane på den måten du etter kvart har sett ein...

Avskoginga aukar kraftig i Amazonas

Mellom august i fjor og juni i år forsvann over 1.800 kvadratkilometer med regnskog i Amazonas, ein auke på dryge 100 prosent frå same...
ANNONSE

MEIR OM amazonas

MEST LESE