ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arbeidsliv

Tema: Arbeidsliv

Tett oppfølging hjelper unge uføre ut i arbeid: – Ingen er god på alt, men alle er god på noko

Nav-prosjektet #syktbrajobb hjelper unge uføre under 35 år ut i ordinært lønna arbeid. Frida Sture (25) er ei av dei: – Eg valde å søke jobb...

Solberg føreslår at 13-åringar skal kunne tene opp pensjon

I statsråd fredag skal regjeringa behandle forslaget der det for alle tilsette i privat sektor blir innført pensjon frå første krone. Forslaget om å senke...

Nesten vaksen: Skal du ha sommarjobb? Dette må du hugse på!

Kva skal det stå i kontrakten, og kven seier du frå til om noko er ugreitt? Har du rett på overtidsbetaling, og kor lang...

Fryktar konsekvensane om det ikkje kjem på plass ein ny avtale for tekstilarbeidarane

– Om me ikkje får på plass ein ny avtale, vil arbeidarane igjen måtte gå til utrygge arbeidsplassar, og me vil igjen kunne sjå...

No kan du søkja sommarjobb som fiskar

– Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Noreg, og regjeringa er oppteken av at rekrutteringa til fiskaryrket blir halden oppe og styrkt. Ungdomsfiskeordninga har...

Rullestolbrukarar blir sjeldnare innkalla til jobbintervju

Det er ein ny studie frå Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet som viser at rullestolbrukarar sjeldnare blir innkalla på jobbintervju. Studien viser at sannsynet for å...

Studentane er meir bekymra for jobbutsiktene etter koronapandemien

Ifølgje undersøkinga meiner 29 prosent av norske studentar at jobbutsiktene ser verre ut no. Ni prosent meiner dei ser mykje verre ut, skriv Universitas. Arbeidslivsforskar og...

Nav fryktar mangel på yrkesfag og helsefagarbeidarar fram mot 2035

Nav har analysert trendane i arbeidsmarknaden fram mot 2035. Spådommen er at arbeidsmarknaden blir meir ustabilt, og at folk må rekne med hyppigare jobbskifte. I...

Unge har mindre trua på framtida

Tala kjem fram i den årlege UNG-undersøkinga for NHO som blei publisert torsdag, fortel NRK. Resultata frå undersøkinga i år markerer eit brot med det som...

Éin av tre fryktar at klimapolitikken vil føre til færre jobbar

Det er spesielt menn, folk som bur på Vestlandet og folk med lågare utdanning som trur omstillinga vil føre til at jobbar går tapt,...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE