Grøn Ungdom vil ha firedagars arbeidsveke

Grøn Ungdoms landsstyre har gått inn for å innføre firedagars arbeidsveke i Noreg som det første partiet eller ungdomspartiet i landet.

NPK-NTB
Publisert

– Forsøk med firedagars veke viser at tilsette både får betre fysisk og psykisk helse og jobbar meir effektivt, seier leiar Tobias Stokkeland i Grøn Ungdom.

MDGs ungdomsparti er dermed det første partiet eller ungdomspartiet i Noreg som vedtek at dei ønskjer ein firedagars arbeidsveke.

– Den neste store velferdsreforma er meir fritid. Produktiviteten i Noreg har meir enn tidobla seg dei siste 50 åra, men vi har like lite fri som vi hadde den gong, seier Stokkeland.

Grøn Ungdom tek derfor til orde for å på sikt innføre firedagars arbeidsveke, der detaljane blir undersøkte ut i samarbeid med fagrørsla og næringslivet. Dei vil også at vekst i norsk økonomi i større grad enn i dag blir teken ut i meir fritid, ikkje berre høgare lønn.