ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Antibiotikaresistens

Tema: antibiotikaresistens

I klårtekst: Kva er antibiotikaresistens og kvifor er alle så redde for det?

Året er 1927, og du kan døy av kva som helst. Forventa levealder er magre 47 år, og mykje av grunnen er den veldige...

Forskarar fryktar at halloumi kan gi antibiotikaresistens

Det har dei siste åra vore ein eksplosiv auke i importen av halloumi til Sverige, i takt med at fleire og fleire et vegetarmat. Medan...

Antibiotikaresistens påvist hos ville dyr i norsk natur

Miljødirektoratet har kartlagt antibiotikaresistens i viltlevande artar spreidde over heile landet. – Vi har førebels for lite kunnskap til å vite sikkert at funna som no...

Fastlegeforsøk gav redusert antibiotikabruk

Det er Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo som saman med eit utval fastlegar i Akershus, Buskerud, Troms og Finnmark har prøvd ut...

Kvifor vegetarianarar bør bøya eigne reglar

Sannsynlegvis vil dei første kjenslene hennar vera avsky og fråstøting. Vegetarianarar utviklar ofte slike haldningar til kjøttbasert mat, noko som gjer det lettare for...

Noreg har minst antibiotikaresistente bakteriar i Europa

– Dette er både bra og svært gledeleg, og viser at godt arbeid lønner seg. Dette er resultatet av systematisk jobbing over tid og...

Kvinne døydde av superbakterie

Ei kvinne i 70-åra frå Nevada, USA, døydde av ein svært resistent bakterie, melder det amerikanske folkehelseinstituttet CDC denne veka. Kvinna hadde tidlegare vore innlagt på...

Maten i Noreg er trygg

– I årsrapporten til Mattilsynet for 2014 blir det slege fast at Noreg har ein god status på matryggleik og drikkevasskvalitet. Det blei registrert...

Til kamp mot antibiotikaresistens

– Vi står overfor ein dramatisk situasjon dersom vi ikkje lykkast i å få bukt med antibiotikaresistensen. Det er berre eit tidsspørsmål før antibiotikumet...

Vil ta fleire liv enn kreft

I dag dør kring 700.000 menneskjer årleg av antibiotikaresistente bakteriar, medan 8 millionar døyr av kreft. Ifølgje spådommar frå forskarar vil antibiotikaresistens verte ein...
ANNONSE

MEIR OM antibiotika

MEST LESE