Send inn meningsinnlegg

 • Litt informasjon

 • Hei!
  Supert at du vil sende inn ditt meningsinnlegg til oss. Før du går i gang kan du gjerne sjå på våre skrivetips for meiningsinnlegg. Undervegs i prosessen vil du òg få rettleiing, men først nokre viktige reglar:

  • EIGNE TEKSTAR: Du må ha skrive teksta sjølv, men det er alltid lurt å be nokon om å lese over og gje tilbakemelding på om dei forstår kva du meiner, før du sender inn.
  • BILETE: Eit bilete av forfattaren (deg) gjer at lesaren får eit betre innblikk i kven som er avsendar. Her er det viktig at det er eit privat bilete, eller at du har klarert med fotografen at biletet kan brukast i medieoppslag.
  • ANONYMITET: I hovudsak skal lesaren vete kven som står for meininga, men om det er gode grunnar for det kan tekster bli publisert anonymt. Uansett er det viktig at Framtida.no kjenner identiteten din for å kunne gå god for publiseringa.
 • Skrivekonkurranse

 • Først, litt om deg

 • Kvifor må vi vete dette?

  Det er viktig for lesaren å vete kven som står bak meiningar og påstandar. Om det er gode grunnar for det kan ei avis velje å publisere innhald med anonym avsendar, men vi må likevel vete kven som har skrive innhaldet slik at vi kan gå god for at det er reelt.

 • Ditt innlegg

 • Hugs!

  • Hald deg til eitt tydeleg poeng som du vil lesaren skal sitje att med etter å ha lese teksta.
  • Ver så konkret som mogleg, og bruk gjerne døme frå eige eller andre sitt liv som gjer at lesaren kan forstå og setje seg inn i saka.
  • Du får større autoritet om du brukar nokre relevante fakta for å byggje opp under meiningane dine.
  • Om du viser til fakta, utsegn eller argument frå andre, som du er einig eller ueinig med, er det viktig å sitere dei riktig og vise tilbake til kjeldene (sjå neste punkt).
 • Lim inn lenkjer til artiklar, forsking eller anna innhald du har sitert eller viser til i artikkelen. Lim inn heile lenkja, eller skriv kva avis/radio-/tv-sending du viser til med dato.
 • Bilete

 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
 • Drop files here or
  Max. file size: 100 MB.
  • Stadfesting og detaljar

  • Om du ønskjer å bli tagga når Framtida.no deler innlegget som Instagram-historie og post.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Trenger du hjelp? Legg igjen en beskjed, så kontakter vi deg!

  Vi hjelper deg gjerne, send oss gjerne ei melding så kan vi bistå deg i prosessen med ditt innlegg. Vi svarar på e-post innanfor normal arbeidstid, måndag-fredag 9-15.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.