Sei ifrå!

Det skal vere ei trygg og positiv oppleving å ytre meiningane sine på Framtida.no. Om du opplever noko negativt etter å ha ytra deg på våre plattformer vil vi at du melder ifrå. Ingenting er for lite å rapportere om. Framtida.no har nulltoleranse for netthets og vil difor ta alvorlege saker vidare i dialog med den det gjeld.

Kva vil du seie ifrå om?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.