ANNONSE
ANNONSE
Framsida Uncategorized

Uncategorized

Rekordmange førespurnader om eteforstyrringar

Ved alle dei lokale sentera til ROS fortel rådgivarar at stadig yngre barn kjem til samtale, med meir alvorleg sjukdom og ofte tilleggsproblematikk som angst og depresjon, melder organisasjonen. Fleire av sentera har hatt så stor pågang at dei har måtta operere med ventelister. – ROS opplever ein enorm auke i førespurnader frå barn og unge som strevar med forholdet...

Ella Marie: – Å vere politisk og ung artist har vist seg å fungere bra

– Desse stormane tek ikkje livet av oss så lenge vi ikkje lèt dei, syng Ella Marie Hætta Isaksen og femnar både klimaspørsmål og samane sin kamp for å verne kulturen sin. Tekstlinja er henta frå tittellåten til det nye albumet til bandet Isák, kalla «Stormar» – eller «Roasut» og går i sin heilskap slik: «Hald handa mi så vi...

Vaksineorganisasjonar nominerte til Nobels fredspris

Det er stortingspolitikar Carl-Erik Grimstad (V) som har nominert organisasjonane. Han ser på dei som representantar for forskarane som har utvikla koronavaksinar. – Denne nominasjonen er det sterkaste freds- og fridomsprosjektet eg kan tenkje meg i den situasjonen verda har vore i det siste året. Pandemien har ført til eit tidlegare nærast utenkjeleg samarbeid mellom konkurrerande vitskaplege miljø om utvikling...

«Folkeopplysningen» felt i PFU: – Ein siger for demokratiet

– Me synest dette er ein siger for demokratiet, både fordi det er udemokratisk å manipulere og fordi det er første gong fake news med overlegg er felt i Noreg. Det er stort. Det seier styreleiar i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU), Isa Maline Isene, på telefon til Framtida.no. Saka er omtalt av VG og fleire andre norske medier. Emmy for underhaldning,...

«Regjeringa kan framleis ikkje sjå klimastreikarane i augo med godt samvit»

Denne månaden la regjeringa fram ein klimaplan som skal bidra til målet om å halvera norske utslepp innan 2030. Klimaplanen har hausta skryt for fleire gode enkelttiltak, men så lenge regjeringa vel å oversjå det viktigaste har dei ingenting å vere stolte av. Les også: Dette er den nye klimaplanen til regjeringa 500 millionar tonn CO2 Forbrenninga av olje og gass som kjem...

«Kvifor er ikkje EU og EØS på timeplanen?»

Gjennomsnittsnordmannen har 17,5 års skulegang. Vi lærer alt frå diktanalyse til blokkfløyte på grunnskulen. Når ein blir eldre og meir reflektert kjem politikk på timeplanen, då lærer ein om fagorganisering og får ei innføring i dei fleste politiske partia i Noreg. Ein får eit innblikk i korleis demokratiet fungerer, og korleis di stemme er ein del av det store biletet. EØS...

Desse veljarane er mest skeptiske til koronavaksinen

Ei undersøking som Helsedirektoratet gjorde i første veke av januar viste at 83 prosent er positive til å ta koronavaksinen. Dette er 10 prosentpoeng meir enn det tal frå Institutt for samfunnsforsking (ISF) viser. Der svarer 73 prosent at dei er positive, skriv Vårt Land. Politisk protest I ISF-undersøkinga kjem det òg fram at veljarane til spesielt Frp og KrF er skeptisk til...

Dette er stjerneskotet Amanda Gorman (22)

Mange fekk auga opp for den unge poeten og aktivisten Amanda Gorman då Joe Biden vart teken i eid som USA sin 46. president. Ho las diktet The Hill We Climb, der ho tok til orde for samhald. Landet har i samband med presidentvalet vore sterkt prega av splitting. Storminga av Kongressen Diktet hadde òg referansar til då Kongressen 6. januar blei storma...

AUF får kritikk for vervepraksis: – Lite demokratisk

– Det er en lite demokratisk måte å skaffa seg innverknad på, gjennom billige medlemskap i ein organisasjon. Det seier John Stene, styremedlem i Byåsen arbeiderlag og tidlegare kommunalråd for Ap i Trondheim, til VG.  Avisa avslørte i dag den omstridde vervepraksisen til ungdomspartiet AUF. AUF samarbeider tett med moderpartiet og har delegatar på årsmøta deira. Det er ofte slik at di fleire...

«Frp si manglande støtte til Mustafa er umenneskeleg, farleg og truar enkeltindividet»

Framstegspartiet støttar utkastinga av Mustafa Hasan. Dette viser partiets autoritære ansikt. Frp vil ikkje stoppa utkastinga av Mustafa Hasan, då partiet uttalar at dei ikkje ser på utkastinga av den 18 år gamle guten som ei straff. Frp underbygger med å uttala at sidan familien ikkje skulle ha kome til Noreg, så er det riktig å kasta ut 18-åringen som...

Oljeinvesteringane i Noreg auka i pandemiåret

Investeringane auka dermed med rundt 2 prosent frå året før, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg i den årlege oppsummeringa si av aktiviteten på norsk sokkel. – Investeringane i fjor var framleis på det same høge nivået som dei førre åra, trass i oljeprisfall og ein pandemi. Og medan investeringane i petroleum elles i verda vart betydeleg redusert i fjor, så ser...

Bokmelding: eins pust – enkel, men likevel kompleks

I 2019 vart Mathias Nyhagen Asplund (f. 1988) tildelt Kulturdepartementet sin debutantpris for debutboka hans Der ingen finn oss, ei barnebok om to barn som har det vanskeleg, men som likevel er med på å løfte kvarandre. No er han ute med diktsamlinga Eins pust, som er hans første bok for vaksne. Som i Der ingen finn oss, leverer Asplund igjen...

I bokhylla: Mathias Nyhagen Asplund har byrja å elske westernsjangeren

– Eg prøver halde meg til ei skjønnlitterær bok av gangen. Og dei les eg ofte sakte. Dei beste bøkene les eg sakte sakte. Dei aller beste les eg fleire gongar sakte, sakte, sakte. Jo betre eg synst boka er jo saktare les eg. Mathias Nyhagen Asplund bokdebuterte i 2018 og fekk Kulturdepartementets debutantpris for barneboka Der ingen finn oss. Les...

Desse krisene får minst mediemerksemd

– Vi er svært bekymra for konsekvensane av den nærmast fullstendige mangelen på merksemd rundt nokre av verdas pågåande kriser, seier generalsekretær i Care Norge, Kai-Martin Georgsen i ei pressemelding. Rapporten deira er basert på over 1,2 millionar globale kjelder på engelsk, fransk, tysk, arabisk og spansk, og listar opp dei ti mest underrapporterte krisene i verda i 2020. Kvar av dei ti krisene...

Varmare og våtare vêr – i dag  tek vi i bruk den nye normalen

Når du høyrer vêrvarslinga med meldinga om venta temperatur, nedbør og vind, får du gjerne beskjed om korleis vêret ligg an samanlikna med det som er normalt. Det er denne normalen som endrar seg 1. januar – klimanormalen. Endra vêrvarsel – Det er nok på vêrvarslinga folk vil merke ei endring, for frå neste år vil dei som høyrer etter, plutseleg...

Årets norske nyttårsbarn kan bli nesten 110 år

Den første dagen i 2021 vil over 370.000 nye verdsborgarar bli fødde rundt om på kloden, ifølgje eit estimat frå FNs barnefond (Unicef). Men dei vil få høgst ulike liv og oppnå ulik levealder. I Noreg antek Unicef at drygt 150 barn vil bli fødde den første dagen i januar. Dei vil truleg få ei lengre levetid enn foreldra og...

Då eg var 20: Odd Nordstoga levde på pasta som student

– Eg lytta blant anna mykje til Knut Reiersrud, Kari Bremnes, litt på The September When, Bruce Springsteen og Dire Straits. Odd Nordstoga er ein norsk musikar frå Vinje i Telemark. Han jobbar mest som soloartist, men har også samarbeida med andre artistar som Tuva Syvertsen. Framtida.no har intervjua Nordstoga om 20-åra hans, både om han og samfunnet rundt han. Pasta Di...

«Jula er ei samlande tid, men kan også vere splittande»

Dette året har vore ei aning spesielt. Uuthaldeleg. Ufordrageleg. Komisk grusomt. Spesielt var eit dårleg ordvalg. Trass i dette, har vi snubla oss fram i slafset til sjefsmånaden i året: Desember. Siste boss. Sjølv om vi sikkert alle er slitne og ganske ferdige allereie, skal 2020 avsluttast i kjent stil. Byt ut akevitten med antibac, så skal du sjå det blir stemning...

Første skule i landet tilbyr fagbrev i dyrefaget

Det er fagfornyinga neste år som opnar for at Stend skal utdanne elevar som kan bli lærlingar i dyrefaget. Lektor Randi Helene Tillung på Stend har jobba for å få dyrefaget godkjent for fagbrev. Les også: Auke for yrkesfag: Her er dei mest populære linjene Lærlingar neste år – Dei nye læreplanane blir godkjent neste år, og dei første elevane kan kome...

«Du kan framleis ete juleribbe med godt samvit!»

Jula nærmar seg, og det er tid for lutefisk, pinnekjøt og ribbe. Dei siste åra har ribba vore ekstra omdiskutert. Organisasjonar og enkeltpersonar dreg gong på gong fram verstingtilfelle, og stemplar heile svinenæringa som ei forferdeleg næring. Det er på tide med meir fakta, og mindre forvridde bilete i debatten. Les innlegg frå Dyrevernalliansen: «Å respektere dyr kan ein vanskeleg gjere...

Regjeringas klimaplan blir utsett til over nyttår

Det var beskjeden i eit brev klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sende til Stortinget torsdag morgon. – Vi har tidlegare varsla Stortinget om at han skulle komme i haust. Når vi ikkje klarer det, gir vi beskjed om det, seier statsråden til NTB. Noreg har sett seg som mål å kutte klimautsleppa med 50–55 prosent frå 1990-nivå innan 2030. Klimaplanen...

Victor Sotberg får Dialektprisen 2020

– Det betyr faktisk heilt sjukt mykje for meg å få Dialektprisen 2020! Ikkje berre fordi eg er veldig stolt over mi trønderske dialekt, men også fordi eg er glad i dialektar generelt. Eg berre elskar dialektar. Det seier Victor Sotberg i ei pressemelding frå Norsk Målungdom. Kor god er du i dialektar? Test deg sjølv i vår store dialektquiz! Ufarleggjer...

Nye analysar: FNs klimamål er innan rekkjevidde

Climate Action Tracker har sett på målsettingane til verdas land, og funne ut at me ligg an til 2,1 grader oppvarming innan 2100. I meir enn eit tiår har forskarane sett på klimamåla verda har sett seg, og kva temperaturauke det inneber, ifølgje BBC. Frå 3,5 til 2,1 grader Etter klimatoppmøtet i København låg verda an til ei temperaturauke på 3,5 grader...

 «Ved å nekte den største minoriteten i Noreg å bruke tog, skaper vi barrierar»

Sjølv elskar eg å ta tog. Men kvar gong eg vil ta toget til ein stasjon eg ikkje har prøvd før, må eg sjekke på nettsidene til Bane NOR om eg i det heile tatt kan bruke perrongen. Kanskje er der ei rampe? Altfor ofte stoppar toget ikkje toget slik at døra treff rampa. Av tidsomsyn vil ikkje føraren justere toget....

Då eg var 20: Ane Barmen skamma seg over forfattardraumen

– Eg drøymde stort og var nok ganske ambisiøs, men prøvde å undertrykke dei kjenslene og heller rette meg mot meir praktiske og jordnære yrke, seier Ane Barmen. Den 36 år gamle skribenten, forfattaren og skodespelaren har visst nesten heile livet at ho ville gjere noko unikt, noko som var gøy for ho å gjere. – Det var berre folk utan bakkekontakt...

«Lat oss ikkje oppmuntre til eit enda større karakterpress, lat oss halde på nærskuleprinsippet»

Eg synest det er urovekkjande og trist at Venstre og Solberg-regjeringa no ynskjer å fjerne nærskuleprinsippet, som vert nytta i dei fleste norske fylka i dag. Venstre-leiar Guri Melby offentleggjorde søndag regjeringa sin plan om å innføre det ho omtala som «eit friare skuleval for elevar i vidaregåande skular». I realiteten vil det føre til at dei elevane som allereie gjer...

Leila (19) om digitaliseringa: «Menneskerettane våre vert trua»

Mobilen min vekker meg kvar einaste morgon. Den følgjer meg gjennom heile morgonrutinen min. Eg les avisa på mobilen, sjekkar vêrmeldinga slik eg kan kle meg etter forholda. Medan eg er i dusjen og medan eg sminkar meg står musikken på full guffe. Eg gjer alt arbeidet mitt føre ein PC-skjerm, og når eg skal slappe av ser eg på...

Lang kø for å få time hos studentpsykolog

Før pandemien var ventetida for å få psykologtime via Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet, to veker. No må studentane vente minst fire veker og opp til halvannan månad, fortel Bergens Tidende. Grunnen er at dobbelt så mange som før melder at dei slit psykisk. – Ein stor overgang frå vidaregåande skule – Det er ein skremmande trend som reflekterer kor vanskeleg studentane har...

Frankrike vil gjera det straffbart å publisera film av politiet

Førre veke presenterte den franske presidenten Emmanuel Macron si regjering eit forslag til ei ny sikkerheitslov, som tek sikte på å mellom anna hindra islamistisk terror. Eitt av forslaga er det skal verte ulovleg å publisere bilete av franske politimenn, dersom publiseringa tek sikte på å skada dei fysisk eller psykisk. Det kan straffast med eitt års fengsel og bot...

Ekspertar fryktar for studentane si psykiske helse – føreslår vekkjeteneste og kurs i stressmeistring

Ekspertgruppa er sett ned av regjeringa for å sjå på tiltak som kan betre situasjonen for studentane. Smitteverntiltaka går ut over studiane, men også trivselen og den psykiske helsa til mange studentar. – Truleg må vi leve med strenge smitteverntiltak ei god stund til, men vi kan ikkje leggje opp til at studentane skal halde til på hybelen åleine heile...