ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Økonomi

Tema: Økonomi

No får du rekordlåg rente på studielånet

Dette er 0,62 prosent lågare enn dagens nivå. Sidan mars har den flytande renta gått ned frå 2,599 prosent, opplyser Lånekassen. Sist den flytande renta var...

Unge kastar seg ut i aksjemarknaden – kan skuldast tippestopp

Tal frå AksjeNoreg viser at det no er 127.000 aksjehandlarar i alderen 18–40 år. Det er nesten like mange som i aldersgruppa over 60...

I denne amerikanske småbyen kan du betala med tre

– Byen kunne delt ut bankkort eller kontantar, men då veit vi ikkje kvar pengane går. Dette er ein av måtane me kan behalde...

Studentar får utsett frist for å søkje om tilleggslån

Fristen var eigentleg sett til 15. juni, men blir utvida til 30. juni. Tilleggslånet er på 26.000 kroner, og 8.000 kroner blir gjorde om til...

Verda etter korona: Globaliseringa blir neppe den same igjen

Teksta er først publisert hjå NUPI Skole, som ein del av serien «Hvor hender det?» og er omsett og gjengjeve med velvilje.  Kva er globalisering? Korleis...

NSO fryktar at studentar må avbryte studiane for å klare seg økonomisk

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til bygging av studentbustader, men dei sikrar ikkje studentane økonomiske støtteordningar for inntektsbortfall gjennom sommaren. – Sjølv om studiane og...

Studentar blir omfatta av ny kompensasjonsordning for permitterte

Det har før no vore stor diskusjon rundt krisepakkane for studentar, mellom anna fordi ikkje alle studentane vart sikra økonomisk hjelp. I den nye ordninga...

«Kvifor inkluderer ikkje regjeringa alle landets studentar?»

Dette er bakgrunnen for saka: Studentkrisepakken Det er sårande å sjå vaksne menneske vere så uvitande om kven landets studentar er. Trine Skei Grande sa under debatten...

«Dei kunne like godt ha spytta den jamne student i fjeset»

Studentane er kanskje Noregs mest utsette økonomiske gruppe. I storbyen er deltidsstudenten død, støtte frå privat hald tilhøyrer dei privilegerte og ekstrajobben er ikkje...

SU og AUF reagerer på ny krisehjelp til studentane: – Pushar på dei meir lån

I dag vert det klart at det kjem ein ny krisepakke til studentane. Fredag blir heile krisepakken presentert av regjeringa, skriv dei i ei...
ANNONSE

MEIR OM student

MEST LESE