I dag går søknadsfristen for å søkja høgare utdanning ut. Ei undersøking viser at tre av ti unge har fått endra syn på utdanning etter pandemien. 
Andrea Rygg Nøttveit

«Jeg er veldig glad for at jeg har valgt å bli sykepleier fordi jeg har trygg jobb resten av livet og alle er ikke så heldige.» 

Det skriv ein av respondentane i ei spørjeundersøking om utdannings- og yrkesval som er gjennomført av Opinion på vegner av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

1 av 5 svarar at korona har påverka valet av yrke, medan 3 av 10 svarar ja på spørsmål om koronapandemien har påverka synet deira på utdanning. 

1103 respondentar i alderen 15-25 år har svart på undersøkinga som er presentert i rapporten Varige arr? Utdannings- og yrkesvala til unge under pandemien.

Jentene tok i større grad enn gutane inn over seg koronasituasjonen, noko som samsvarar med andre undersøkingar.

Forventar ny søknadsrekord

Fram til kl 14.00 i dag kan du via Samordna Opptak søkja på 1317 studier ved 27 universitet og høgskular, samt 437 studier ved 23 fagskular. 

Fristen for å søke høgare utdanning er i år utsett på grunn av påsken ifølgje Jørgen Ofstad, seksjonsleiar i Samordna opptak.

 Først og fremst er det ein sørvis til søkande slik at dei slepper å bruke tida rett før påske. Så er det for å få samla dei søkjarane som ønskjer å ha litt tid til å tenke gjennom ting, søke informasjon og få gjort det utanfor høgtida, seier Ofstad til NRK Nyhetsmorgen.

I fjor var det rekordmange søkjarar og over 110.000 fekk tilbod om studieplass.

– Vi tippar mange kjem til å bruke litt tid på å reise litt eller ta seg ein jobb før ein studerer, fordi samfunnet opnar igjen, seier Ofstad til NRK.


Framleis usikker på kva veg du skal velja? Les om ulike yrke i spalta «Yrket mitt»:

Fredrik Brekke er aksjemeklar hjå DNB i Bergen. Foto: Privat
Oppdatert: onsdag 20. april 2022 13.13
ANNONSE