Bente Kjøllesdal/Birgitte Vågnes Bakken
Bente Kjøllesdal/Birgitte Vågnes Bakken

Har valkampinnspurten teke alt fokuset ditt, eller har du òg fått med deg andre ting frå nyheitsbiletet?

Resultat:  

Vurdering:  

 

Har du fått med deg desse sakene?

Les også om korleis ungdomspartia vi hjelpe unge inn på bustadmarknaden: – Min generasjon kan verta den fyrste som leiger i staden for å eiga, seier AUF-leiaren.

AUF-leiar Astrid Hoem er uroa over at unge ikkje kjem seg inn på bustadmarknaden. – Det er bekymringsverdig fordi bustad skal fyrst og fremst vera ein heim. Foto: Arbeidarpartiet/Flickr/CC BY-ND 2.0
Oppdatert: sundag 12. september 2021 14.50

LES OGSÅ

ANNONSE