Universitet førebur seg på undervisning utan avstand

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Moglegheita til gå bort frå avstandskravet i undervisninga føreset at smittesituasjonen er på eit slikt nivå at vi har gått til trinn fire i gjenopningsplanen. Der er vi ikkje per i dag, opplyser departementet til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) vil måndag fortelje om dei neste stega i gjenopninga av Noreg. Høie har tidlegare varsla at trinn fire kan bli utsett.

Men at universiteta kan byrje å planleggje for undervisning utan avstand, blir tekne uansett godt imot av UiO-rektor Svein Stølen.

– Det gjer godt å gå inn i sommarferien med kunnskap om at vi rykkjer stadig nærare ein studie- og arbeidskvardag som er slik vi ønskjer at den skal vere ved Universitetet i Oslo: full av fine, meiningsfulle og berikande møte ansikt til ansikt mellom studentar og forelesarar, og eit yrande liv på campus, seier Stølen.


Les også:

Mina (27) har droppa ut av studia to gongar med heimeundervisning fekk ho toppkarakter

Fulltidsstudent Mina Edvardsen kunne fint ha kome seg til Universitetet i Stavanger, men taklar studiane mykje betre frå heimekontor. Foto: Privat