Utanlandsstudentar blir bedne om å ta kontakt for koronavaksinasjon

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Kommunane sit ikkje med informasjon om kven av innbyggjarane deira som er utanlandsstudentar. Kommunane er avhengig av at utanlandsstudentane sjølve tek kontakt med kommunen for å avtale vaksinasjon, både første og andre dose, seier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati Helge Eide ved organisasjonen til kommunesektoren (KS) til NTB.

I eit informasjonsbrev til kommunane i landet, datert tidleg i juni, skreiv Folkehelseinstituttet (FHI) at utanlandsstudentar bør få andre dose av koronavaksinen før dei reiser.

Dette vil gjelde i underkant av 15.000 personar, opplyser Eide. Etter at FHI kom med tilrådinga si, har fleire kommunar sendt ut melding om at utanlandsstudentane må melde seg.

– Gitt at utanlandsstudentane gjer det, eller allereie har gjort det, og er heime i sommar, og dessutan tilgjengeleg for vaksinasjon, vil det vere mogleg, seier Eide.

Ingen rett for studentane

Om kommunane har kapasitet er eit anna spørsmål. Overlege Preben Aavitsland i FHI fortel til NTB at kommunane sjølve må vurdere om dei klarer å få vaksinert studentar som skal til utlandet.

– Vi har oppmoda kommunane til å finne løysingar slik at norske studentar som skal studere i utlandet, kan få to dosar før utreise. Kommunane må sjølv vurdere om dei kan klare dette. Dette er ingen rett for studentane, opplyser han.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet seier til NTB at kommunane sjølv må vurdere om dei klarer å vaksinere studentar som skal studere i utlandet til hausten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB / NPK

For få vaksinar

Kommunane i landet har ikkje komme like langt i vaksinasjonen. Men Aavitsland opplyser at kommunane skal ha kapasitet, reint arbeidsmessig.

– Problemet er vel meir at dei har få vaksinar, seier han.

Om kommunane ikkje får vaksinert alle studentane som skal studere utanlands, kan ei moglegheit vere å utsetje avreisa. Men det finst òg andre løysingar.

– Ei anna moglegheit er å få siste dose der dei skal studere, men det må studentane kommunisere med studiestaden om, seier han.


Illustrasjon: Linn Isabel Eielsen