Nynorskelevar bør få tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning, meiner Noregs Mållag. Statsråd Henrik Asheim lovar grundig gjennomgang av dagens ordning.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Det bør lønne seg å velje nynorsk. Derfor bør forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) gi vidaregåande skuleelevar med nynorsk som hovudmål ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning, skriv mållagsleiar Peder Lofnes Hauge i eit lesarinnlegg i Bergens Tidende.

For tida blir det jobba med eit forslag til ny universitets- og høgskulelov. I samband med dette blir dagens ordning med tilleggspoeng vurdert.

– Det kjem stadig forslag om nye tilleggspoeng, men det er ingen som har sett seg ned og sett på summen av alt dette. Derfor kastar vi no alt opp i lufta og tek ein grundig gjennomgang, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim til NRK.

Lite imponerte

Bokmålsforbundet er lite imponert over forslaget til Noregs Mållag.

– Dette er ikkje noko nytt, men kjende tonar. Nynorsk går tilbake trass i nynorskvennlege lover og 80 millionar kroner i året i direkte støtte, seier formann Steinar Øksengård.

I dag blir det gitt tilleggspoeng for fullført folkehøgskule, militær- eller sivilteneste og studiepoeng frå fagskule og høgare utdanning. Det blir òg gitt ekstrapoeng for alder, realfag og språk, og dessutan i visse tilfelle for kjønn og opptaksprøver.


Idunn Lavik (25) frå Voss var rask med å bestilla seg nytt bankkort då Voss Sparebank lanserte Ivar Aasen-kortet. Foto: Privat, Voss Sparebank
Oppdatert: onsdag 3. mars 2021 08.12
ANNONSE