Mange ungdommar rapporterer at dei opplevde vald og overgrep då skulane stengde i mars, ifølgje ein ny forskingsrapport.
NPK-NTB
NPK-NTB

Særleg barn og unge i låginntektsfamiliar og funksjonshemma vart ramma av vald og overgrep i denne perioden, melder VG.

Volden skjer heime

3.575 ungdommar i alderen 13–16 år deltok i den digitale undersøkinga, som vart utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress.

Éin av seks sa dei opplevde vald eller overgrep dei to månadene nedstenginga varte. Valden skjedde i all hovudsak heime, ifølgje undersøkinga.

For første gong

– Halvparten av dei som opplyste at dei hadde opplevd seksuelle overgrep på nett, sa dei opplevde det for første gong under nedstenginga i vår, opplyser forskar Gertrud Sofie Hafstad.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt rapporten.

– Rapporten underbyggjer det Bufdir har åtvara mot gjennom heile koronaperioden. Krisa rammar dei som i utgangspunktet har eit hjelpebehov ekstra hardt, seier direktør Mari Trommald til VG.

Oppdatert: fredag 18. desember 2020 14.30

LES OGSÅ

ANNONSE