ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Noregs Mållag

Tema: Noregs Mållag

Målstrev i ei bygd i Trøndelag

Det er over ti år sidan eg har budd der eg kjem ifrå, den pittoreske sagabygda Melhus. Eg vart difor både rørt og smigra,...

Mållaget kritisk til vurderingsordninga i ny læreplan i norsk

Den første skissa til ny læreplan i norsk blir presentert torsdag, og ein kan ane konturane av korleis norskfaget blir etter 2020. – I sluttrapporten...

Mållaget til angrep på Forsvaret

– Forsvaret kan ikkje sleppa å ta omsyn til mållova sjølv om det glansa reklameheftet dei har sendt ut i samband med Trident Juncture...

Nynorsken får eit endå mindre kakestykke i kulturbudsjettet

Fleire nynorskorganisasjonar hadde håpt på at tidenes første kulturminister frå Venstre skulle sikra eit løft for nynorsken. I statsbudsjettet ligg det an til ein samla...

Vil sikre retten til nynorske digitale læremiddel

– Styresmaktene må sikre at nynorskelevane får oppfylt retten til digitale læremiddel på nynorsk. Det seier Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet og Magne Aasbrenn, leiar i...

Ny nestleiar i Noregs Mållag

Peder Lofnes Hauge er vald til ny nestleiar av styret i Noregs Mållag. Jens Kihl går av som nestleiar fordi han har vorte tilsett...

Mållaget går inn for bøter til universitet og høgskular

Onsdag blei det klart at Universitetet i Agder ønskjer å få fritak frå kravet om å bruke minst 25 prosent av både bokmål og...

Aftenposten opnar for nynorsk

– Det er fordi Aftenposten har vedteke nye språkreglar som tek eit langt steg i retning av å tillate nynorsk på redaksjonell plass, seier Magne...

Litteraturen banar veg for nynorsken

Vi som står i striden for nynorsken, gratulerer forfattar Jan Inge Sørbø med verket Nynorsk litteraturhistorie som blir lansert måndag. Boka gir eit samla...

Mållaget skuffa over at KrF sikrar fleirtal for Vestland

– Dei stortingspartia som no samlar seg om «Vestland», «Viken» og «Innlandet», skal vite at dei gjer det på tvers av råd frå både...
ANNONSE

MEIR OM Vestlandsregionen

MEST LESE