ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Noregs Mållag

Tema: Noregs Mållag

Mållaget går inn for bøter til universitet og høgskular

Onsdag blei det klart at Universitetet i Agder ønskjer å få fritak frå kravet om å bruke minst 25 prosent av både bokmål og...

Aftenposten opnar for nynorsk

– Det er fordi Aftenposten har vedteke nye språkreglar som tek eit langt steg i retning av å tillate nynorsk på redaksjonell plass, seier Magne...

Litteraturen banar veg for nynorsken

Vi som står i striden for nynorsken, gratulerer forfattar Jan Inge Sørbø med verket Nynorsk litteraturhistorie som blir lansert måndag. Boka gir eit samla...

Mållaget skuffa over at KrF sikrar fleirtal for Vestland

– Dei stortingspartia som no samlar seg om «Vestland», «Viken» og «Innlandet», skal vite at dei gjer det på tvers av råd frå både...

Mållaget føreslår nye fylkesnamn

Det er Kommunal- og forvaltningskomiteen som inviterer til høyring. Fredag 6. april la regjeringa fram sitt syn på nye fylkesnamn i Noreg. På tvers av faglege...

Mange krev norrønt tilbake i norskfaget

– Vi har aldri før hatt så høge tal i ein høyringsrunde, og vi er veldig fornøgde med at så mange engasjerer seg og...

Vil ha ny opplæringslov for å sikre nynorskelevar

Etter at Noregs Mållag hadde landsmøte i Vinje i helga, stiller dei tre hovudkrav til ei ny opplæringslov. – Dei språklege rettane må vidareførast og...

Maria Parr får Nynorsk barnelitteraturpris 2017

– Med truverdige karakterar leverer årets prisvinnar eit solid stykke litteratur som kan stå seg i lang tid framover, skriv juryen i grunngjevinga. LES OGSÅ: Maria...

Vil behalde eldre litteratur- og språkhistorie

– Vi står att med eit norskfag der elevar ikkje i det heile skal møte den rike, og verdskjende, litteraturarven frå norrøn tid. Slik konkluderer...

– Den beste måten å heidre Vinje på, er å gje journalistikk på nynorsk gode vilkår

Vinje grunnla den nynorske journalistikken og synte at landsmålet kunne brukast i alle sjangrar. Denne veka sa kulturminister Trine Skei Grande i Stortinget at ho ønskjer...
ANNONSE

MEIR OM Vinje

MEST LESE