Bente Kjøllesdal, Andrea Rygg Nøttveit
Bente Kjøllesdal, Andrea Rygg Nøttveit

Det amerikanske presidentvalet har prega nyheitsbiletet denne veka, men det tyder ikkje at resten av verda har stått stille.

 

Resultat:  

Vurdering:  

 

Har du fått med deg desse?

Mental Helse Ungdom er blant dei som er uroa over følgjene koronakrisa får for unge og ber regjeringa ta grep: – Den verste konsekvensen er at folk ikkje orkar å leve lenger.

F.v. Helsesista Tale Maria Krohn Engvik (Foto: Ingvild Eide Leirfall) og Line Toft, kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom (Foto: privat).

Om du ikkje får nok av det amerikanske valet og quiz, så kan du alltids prøve det på quiz om høvesvis Joe Biden eller Donald Trump!

ANNONSE