I Oslo og Akershus er det fem gonger så mange ungdomsskuleelevar som på Vestlandet som nyttar tilbodet.
mm

Ferske tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det i dette skuleåret er 1600 elevar på ungdomsskulen som tar fag frå vidaregåande. Det er ein auke på 130 elevar.

I Akershus og Oslo er det 830 elevar som får tilbod om å ta fag på vidaregåande.

På heile Vestlandet er det til saman 168 elevar som tar fag frå vidaregåande.

– Ungdomsskulematten er ganske kjedeleg, sa Stian Glenne, då Framtida.no intervjua han i fjor.

I fjor var det berre to tiandeklassingar på Kristianslyst skule i Stavanger som tok matte frå vidaregåande.

Prøveprosjekt går vidare

Dei to tiandeklassingane tok matten gjennom prosjektet «Den virtuelle matematikkskolen», som gir over 300 elevar over heile landet høve til å få tilpassa undervising over nettet.

Dette prøveprosjektet har i år vore til vurdering i Kunnskapsdepartementet. Prosjektleiar Frode Løbersli er glad for at prosjektet får halda fram.

– Me har hatt elevar frå Svalbard i nord til Malaga i sør som følger «Den virtuelle matematikkskolen», fortel han.

LES OGSÅ: Mange elevar synest vidaregåande er for lik ungdomsskulen

– Ikkje smartare elevar i aust

– Er det fordi elevane er smartare på Austlandet at det er så mange fleire ungdomsskuleelevar der som tar fag på vidaregåande?

– Nei, det trur eg absolutt ikkje har noko med saka å gjera. Eg trur det finst flinke elevar spreidd ut over heile landet, seier Frode Løbersli.

Han trur det er forskjell på kor godt skulane informerer om tilbodet om å ta fag på vidaregåande. Og han meiner òg det kan vera forskjell på kva politikk fylkeskommunane og dei vidaregåande skulane deira har når det gjeld å ta i mot elevar.

LES OGSÅ: – Klart elevar i vest er glupare

Så mange elevar i kvart fylke tar fag frå vidaregåande i skuleåret 2018/2019:

Østfold 10
Akershus 433
Oslo 448
Hedmark 33
Oppland 68
Buskerud 91
Vestfold 54
Telemark 36
Aust-Agder 59
Vest-Agder 75
Rogaland 47
Hordaland 66
Sogn og Fjordane 5
Møre og Romsdal 50
Trøndelag 81
Nordland 18
Troms 24
Finnmark 2

LES OGSÅ

ANNONSE