Undersøking viser auke i stress og medisinering blant unge

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det er det høgste nivået i undersøkinga sidan den begynte i 2010, skriv Klassekampen. Dette er over dobbelt så høgt som hos gutar på same alder.

Velferdsforskingsinstituttet Nova utfører undersøkinga, som i år vart svara på av 64.000 ungdomsskoleelevar og 43.000 elevar i vidaregåande skule.

28 prosent av jenter i vidaregåande skule har det forskarane kategoriserer som høgt nivå av depressive symptom. 69 prosent seier dei ofte eller svært ofte er stressa av skulearbeidet, mens berre 33 prosent av gutane seier det same.

LES OGSÅ: Skulestress er hovudårsak til psykiske helseplager

Medisineringa aukar også. Blant jenter i alderen 15–19 er talet som tar sovepillar nesten tredobla mellom 2006 og 2016. 85 prosent fleire jenter tar antidepressiv no enn for ti år sidan. Undersøkinga viser auke også blant gutar, men i mykje lågare grad.

Førsteamanuensis Marit Uthus ved institutt for lærarutdanning ved NTNU meiner auka merksemd på testing kan vere grunnen.

– Eg fryktar at det aukande presset på testing frå tidleg alder skaper eit prestasjonsfokus som ikkje er bra for barn og ungdom, seier Uthus.

FÅ OGSÅ MED DEG: Dette dempar stress