Unge Funksjonshemmede fryktar pengane forsvinn om ein ikkje øyremerkar pengane til skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom.

mm

– Barn og unge har ikkje eit reelt lågterskeltilbod i helsetenesta i dag. For å gje ungdommane eit godt tilbod må regjeringa auke løyvingane til skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom, seier Camilla Lyngen, styreleiar i Unge Funksjonshemmede i ei pressemelding.

Berre 1,4 prosent av norske skular har helsesøster til stades kvar dag og det er store variasjonar mellom kommunane. Det viser ei undersøking TNS Gallup tidlegare i år gjorde på oppdrag frå Landsgruppa av helsesøstrer i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Les meir: Ingen fylke har nok helsesøstrer

I 2016 sette regjeringa av 300 millionar ekstra til skulehelsetenesta og helsestasjon. Samarbeidspartiet KrF sikra den gong at 100 millionar vart øyremerkte.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 har regjeringa vidareført desse pengane og lagt på nye 50 millionar er frie midlar gitt til kommunane for å styrka helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Både Elevorganisasjonen og Unge Funksjonshemmede kjempar nok ein gong for at pengane skal verte øyremerkte, slik at dei kjem fram.

– Dette er ikke nok til å dekke det enorme underskuddet på helsesøstre. Dersom dette er regjeringas innsats for å styrke skulehelsetenesta er det hårreisande dårleg. Tidlegare erfaring viser heilt klart at frie midlar ikkje fører til den auka i talet på helsesøstrer som har vore intensjonen, kritiserer Lyngen.

Ho reagerer òg på at regjeringa kuttar støtta til spørjetenesta Klara Klok, før dei har på plass eit nytt tilbod.

Les meir:– Klara Klok er eit livsviktig tilbod

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12
ANNONSE