ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdommens nasjonalforsamling

Tema: Ungdommens nasjonalforsamling

– Tar demokratiet for gitt

Kvifor er det bruk for eit Ungdommens storting og Nasjonalt ungdomspanel? – Det er behov for organ i den konsultative kanalen på nasjonalt nivå for...

– Slik bør ungdom få meir makt

15. desember legg Trond-Viggo Torgersen og resten av Ungdommens maktutgreiing fram sine forslag til korleis ungdom kan få meir innverknad i samfunnet og i...

På veg mot eige parlament

Måndag møttest éin ungdom frå kvart fylke til Noregs første Ungdommens Representantskapsmøte i Oslo Rådhus. Dette er eit viktig ledd i skipinga av Ungdommens...

– Fyller hol i demokratiet

Ungdommens nasjonalforsamling blei arrangert for første gong i haust. Ungdom frå 16 fylke samla seg i Oslo og på Eidsvoll for samla seg om...

Krev ungdomsråd i alle kommunar

 Nasjonalt ungdomspanel går inn for å lovfesta at alle kommunar skal ha ungdomsråd. Ei undersøking frå 2010, viser at over 62 kommunar i dag...

Berre han får stryka fråveret

 Fredag sist veke måtte leiaren i Nasjonalt ungdomspanel, Vetle Wang Soleim, ta seg fri frå skulen for å delta på møte i Oslo. Fråversdagen...

Skal drøfta framtida til Europa

Maria Folkedal er ei av fire jenter frå Voss gymnas som reiser til Athen våren 2011 for å representera Noreg i EYP, European Youth...

Vil heva alders- grensa

Rutetilbodet til ungdom i Noreg er svært varierande. Nasjonalt ungdomspanel ønskjer no ein gjennomgang av kollektivtilbodet – I mange distrikt er rutetilbodet langt frå godt...

Fleire kommunar manglar ungdoms- råd

62 av dei 430 kommunane i landet har ikkje ungdomsråd i dag. Og enno er det 80 kommunar som ikkje har svara i undersøkinga...

Her er dei fem viktigaste kamp- sakene

I dag, tysdag, er siste dagen for Ungdommens nasjonalforsamling. Klokka 12 i dag var resultatet av avrøystingane klare. Den viktigaste saka dei unge representantane...
ANNONSE

MEIR OM Ungdommens nasjonalforsamling

MEST LESE