Ein av fire meiner at openheita rundt terrortrusselen mot Noreg bidrog til å skapa unødig frykt, ifølgje ei ny undersøking

NPK-NTB
NPK-NTB

 853 nordmenn er spurde i undersøkinga, som er gjennomført av gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag frå Nettavisen etter at styresmaktene søkkte trusselnivået.

Dei som vart mest skremde er i aldersgruppa 18– 39 år, der 58 prosent har svart at openheit førte til frykt.

87 prosent av mennene og 81 prosent av kvinnene seier at dei ikkje endra reiseplanane sine på grunn av terrortrusselen.

– Dette passar med det inntrykket me fekk under aksjonen. Som me har sagt tidlegare viser dette at publikum har tatt trugslane med fatning, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård til avisa.

Justisdepartementet opplyste at dei ikkje hadde høve til å kommentera undersøkinga fredag. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.54

LES OGSÅ

ANNONSE