PST-sjef Benedicte Bjørnland meiner norske imamar tydelegare må ta avstand frå ekstremistar i miljøet. 

NPK
NPK

Utspelet får kritikk frå Islamsk Råd.

Terrorangrep frå islamistar er framleis den største trusselen mot Noreg, ifølgje Politiets tryggingsteneste (PST). Bjørnland meiner muslimske leiarar i Noreg tydelegare bør ta avstand frå dei norske ekstremistane, melder NRK.

– Eg ønskjer meg at fleire religiøse leiarar gir uttrykk for at ekstreme haldningar ikkje er ønskte, seier ho.

Islamsk Råd Norge meiner PST-sjefens utspel er heilt feil.

LES OGSÅ: Små steg mot endring

– Ho veit ikkje kva ho snakkar om. Det er ein alvorleg påstand som skuldar norske imamar for å bidra til å fremje ekstremisme, svarer generalsekretær Mehtab Afsar.

Han påpeiker at Islamsk Råd fleire gonger har fordømt religiøs ekstremisme gjennom nettsidene sine.

– Vi har tru på dialog i staden for å gå ut og fordømme kvar gong sånne ting skjer. Sjølvsagt gjer vi det, men det er viktig å forstå då at vi er i dialog med dei ungdommane som blir sett på som vanskelege i det norske samfunnet, seier Afsar, som meiner at dette også gir gode resultat.

– Mange av dei har forstått at dei ikkje kan fortsette med den type argumentasjon, seier Afsar. 

LES OGSÅ: Bachelor for etterretning

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.45

LES OGSÅ

ANNONSE