ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Spesialundervisning

Tema: spesialundervisning

– Me treng fleire lærarar med spesialpedagogisk kompetanse

– Det er soleklart at me treng fleire lærarar med spesialpedagogisk kompetanse. Det tek lang tid før denne kompetansen kjem elevane til nytte, og...

Størst andel elevar i nord får spesialundervisning

Det viser ei oversikt som Utdanningsdirektoratet har laga og no presenterer i eit statistikknotat. Tala viser at det er stor variasjon i korleis retten til spesialpedagogisk...

Noreg får FN-kritikk for ekskluderande undervising

Barnekomiteen har nyleg vurdert korleis Noreg oppfyller forpliktingane i Barnekonvensjonen. Tilrådingane kom i førre veke. Komiteen rettar kritikk mot undervisinga til elevar med funksjonsnedsettingar...

Slår alarm om spesialundervisning

– Vår rapport avdekkjer store brot på retten barn har til undervisning. Mykje av denne undervisninga er så dårleg at vi er bekymra for...

Uroa for spesialundervisninga

I dag får 49 000 elevar, i gjennomsnitt to per klasse, spesialundervisning i norsk skule, ifølgje Aftenposten. – Dei som treng gode pedagogar mest, får dei...

Færre elevar med spesialundervisning

 Grunnen til utviklinga skal vera at det har blitt lagt betre til rette for at elevar med ekstra behov blir inkluderte i den vanlege...

Meiner kommunen diskriminerer sønene

Saka var først publisert i Vest-Telemark Blad Dei no seks år gamle tvillingane er fødd alt for tidleg, og hadde ein tøff start på livet....

Mest å tapa på streiken

I dag kjem mange norske elevar attende på skulen etter sommarferien, medan kring 64.000 elevar vert råka av lærarstreiken. 5.500 lærarar er teke ut i...

Jentene blir gløymt

Stadig fleire elevar får spesialundervisning, men det er ingen merkbar auke i talet på jenter som får denne typen hjelp. Det reagerer Ingrid Fylling...

Desse elevane fell utanfor

Elevar med fysisk funksjonsnedsetjing trivst dårlegare, får lågare karakterar og blir ofte tekne ut av klassa. Det skjer trass i at dei har rett...
ANNONSE

MEIR OM funksjonshemming

MEST LESE