Uroa for spesialundervisninga

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon fryktar at elevar som får spesialundervisning vert råka ekstra hardt av streiken.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mest å tapa på streiken

I dag kjem mange norske elevar attende på skulen etter sommarferien, medan kring 64.000 elevar vert råka av lærarstreiken.

5.500 lærarar er teke ut i streik frå fyrste skuledag. I tillegg er det varsla at 2.200 nye lærarar skal streike frå 21. august.

LES OGSÅ: Jenter blir gløymt i spesialundervisninga

– Skjerm elevane som får spesialundervisning
I ei pressemelding skriv Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at dei fryktar elevar som treng spesialundervisningskal tapa meir enn naudsynt i samband med konflikta, som ser ut til å verte langvarig.

Rundt 9 prosent, eller over 50 000 elevar, får i dag spesialundervisning i skulen. Eit tal som har stige jamt dei siste åra.

– Me ber difor alle skular som er råka av streiken om å skjerma dei elevane som får spesialundervisning. Når du har et trong for ekstra tilrettelagt undervisning, er du svært sårbar. Du har i mindre grad moglegheit for å ta igjen tapt undervisning, og vil i mindre grad enn andre kunne ta igjen det dei har tapt som følgje av konflikta, seier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

LES OGSÅ: Elevar med ekstra behov fell utanfor