ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sparing

Tema: Sparing

Unge sparer mindre i BSU

Til saman hadde privatpersonar i Noreg plassert 49,1 milliardar kroner i BSU, (Bustadsparing for ungdom). Det er ein nedgang frå 53,5 milliardar kroner frå...

Regjeringa opnar for å bruke BSU-pengar til oppussing

Det kjem fram i samband med revidert nasjonalbudsjett. – Regjeringa føreslår at midlar på konto for bustadsparing for ungdom (BSU) ikkje berre skal kunne brukast...

SV vil fjerne Bustadsparing for ungdom (BSU)

– BSU er ei urettferdig ordning. Det er fint å spare, men BSU påskjønar unge som allereie er rike nok til å kunne spare,...

Lise (32) har snart spart nok til å kunne pensjonere seg

Ho er ein kløppar på å spare pengar. Fridomen oppspart kapital gjev, er éin av grunnane til at ho legg vekk litt kvar månad. –...

Seks ungdommar om eigen økonomi

Renate, Kjell Ove, Eldbjørg, Frida, John Gunnar og Maria Alexandra ved Nesflaten ungdomsskule fekk desse spørsmåla om korleis dei skaffar og brukar pengane sine: 1)...

Fire av ti unge sparar ikkje

Samtidig seier nesten halvparten i denne aldersgruppa at dei ikkje ville takla ei uventa utgift tilsvarande ei halv månadslønn utan å låne pengar, skriv...

Børsen på pensum

– Eg trur mange tenkjer på aksjehandel som ei litt spekulativ greie. At det er ein rask måte å tene raske pengar på, at...

Rekordauke for BSU

– Tre av fire med BSU-konto sette i fjor inn penger på kontoen. Skattefrådraget, den høge BSU-renta og eit sterkt fokus på behovet for...

Rekordauke for BSU

– Tre av fire med BSU-konto sette i fjor inn penger på kontoen. Skattefrådraget, den høge BSU-renta og eit sterkt fokus på behovet for...
ANNONSE

MEIR OM BSU

MEST LESE