ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Sigbjørn Johnsen

Tema: Sigbjørn Johnsen

Åtvarar Solberg-regjeringa

Verken påtroppande statsminister Erna Solberg (H) eller Frp-leiar Siv Jensen ville måndag formiddag seia noko om kva endringar dei vil gjera i statsbudsjettet som...

Oljen bergar oss ikkje

Statsfinansar er delte opp i to område: pengepolitikk og finanspolitikk. Båe delar er i utgangspunktet enkelt og vert styrde etter to setningar. Setninga for...

– Oljefondet knuser hjarta våre

På valentinsdagen overleverte Changemaker over 7000 underskrifter til Finansdepartementet med krav om eit meir etisk oljefond. Ungdommane i Changemaker stilte med hjarteplakatar og spurde...

Meir arbeid skal trygga velferda

Finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg la i dag fram regjeringa sitt syn på den økonomiske framtida til Noreg fram mot 2060. Auka levealder...

Vil at du skal jobbe 100 timar meir

Finansdepartementet legg om kort tid fram «perspektivmeldinga» si, med nye framskrivingar om økonomisk utvikling og ulike valmoglegheiter. Der blir det blant anna sett på...

Slik blir statsbudsjettet

– Ved å halda igjen på oljepengebruken tryggjar me arbeidsplassane i konkurranseutsette føretak, seier finansminister Sigbjørn Johnsen i ei pressemelding. Sysselsetjinga har vakse raskare enn...

– Oljefondet er mindre etisk

Ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker, legg i dag fram ein rapport om etikk og oljefondet. Ifølgje rapporten vil det med dagens tempo ta 60...

– Ikkje bruk opp pengane våre

Sentralbanksjef Øystein Olsen slapp ei lita bombe under årstalen sin torsdag kveld. Han ønskjer å kutta oljepengebruken frå dagens fire prosent realavkasting, til tre...

Folkevalde støttar norsk bankgaranti

Avgjerda vart vedtatt med stort fleirtal i EU-parlamentet i Strasbourg torsdag. – Eg er veldig glad for den støtta vi har fått frå EU-parlamentet i...

Sa si meining om framtida

Finansminister Sigbjørn Johnsen inviterte måndag ungdom frå heile landet til å diskutera korleis Noreg skal vera i framtida. Frå Sogn og Fjordane deltok Benjamin...
ANNONSE

MEIR OM Samfunnsøkonomi

MEST LESE